Jelenlegi hely

„Múzeumi és könyvtári fejlesztések mindenkinek” EFOP-3.3.3-VEKOP-16-2016-00001 projekt

 

MEGHÍVÓ

A Szabadtéri Néprajzi Múzeum Múzeumi Oktatási és Módszertani Központ (SZNM MOKK)

és a Laczkó Dezső Múzeum tisztelettel meghívja Önt

a „Múzeumi és könyvtári fejlesztések mindenkinek”

EFOP-3.3.3-VEKOP-16-2016-00001 projekt keretében megrendezésre kerülő

Tehetségeink témanap

találkozó közoktatási intézmények munkatársaival rendezvényünkre

A Laczkó Dezső Múzeum szervezésében a „Múzeumok és könyvtári fejlesztések mindenkinek” projekt 2018-as témájához, a Tehetséggondozáshoz kapcsolódó témanapra várjuk a pedagógusokat. Olyan tehetséggondozó projekteket mutatunk be, melyek vagy múzeumi vagy oktatási bázissal rendelkeznek, de átjárás van a két itézmény között. Nemzeti Tehetség Program által támogatott propjektek és gyakorlati bemutató.

Időpont: 2019. december 15. szombat (munkanap) 9 óra       

Helyszín: Laczkó Dezső Múzeum 8200 Veszprém, Erzsébet sétány 1.

Program:

9:00- 9:15         Köszöntő, bemutatások – Hajdu Franciska múzeumi koordinátor Veszprém

09:15-09:30       Esterhézy Károly Múzeum Pápa Kép a cserépben – átjárhatóság festészet és kerámiaművesség között

9:30- 9:45         Laczkó Dezső Múzeum Múzeumi Vizuális Tanoda

09:45- 10:30      Iskolai tehetséggondozás jó gyakrolatai

Hajdu Franciska                                                         S. dr. Perémi Ágota

megyei múzeumi koordinátor                                        intézményvezető

 

Dr. Bereczki Ibolya sk
a  projekt szakmai vezetője, ágazati feladatokért felelős főigazgató-helyettes
Szabadtéri Néprajzi Múzeum                                                                                                                                                                                                                        

 

Nagy Magdolna sk                     
projektmenedzser, mb. igazgató                                  
Szabadtéri Néprajzi Múzeum  
Múzeumi Oktatási és Módszertani központ                                                                                                                    

 

 

                                                     

                                                                                             

 

 

 

MEGHÍVÓ

A Szabadtéri Néprajzi Múzeum Múzeumi Oktatási és Módszertani Központ (SZNM MOKK)

és a Laczkó Dezső Múzeum tisztelettel meghívja Önt

a „Múzeumi és könyvtári fejlesztések mindenkinek”

EFOP-3.3.3-VEKOP-16-2016-00001 projekt keretében megrendezésre kerülő

My story – szakmai kerekasztal beszélgetés és projektbemutató

helyi szakmai napra

A Laczkó Dezső Múzeum mentorált itnézményként  részt vett a Soproni Múzeum My Story – közösségi videózás a múzeumban című mintaprojektjében. Ennek szakmai tapasztalatait, adaptálhatóságát ismertetik a projekt megvalósítói Szabadhegyi Zita és Martos Virág Sopronból, L. Karsai Henriett, Albert Orsolya, Hajdu Franciska, Király András, Schnitzer Miklós Veszprémből.

Időpont: 2019. december 11. szerda 13 óra    

Helyszín: Laczkó Dezső Múzeum 8200 Veszprém, Erzsébet sétány 1.

Program:

13:00 - 13:10 Köszöntő, bemutatások – Hajdu Franciska múzeumi koordinátor Veszprém

13:10 - 14:15 Projekt általános bemutatása – Szabadhegyi Zita  múzeumi koordinátor Sopron, videófilmek vetítése

14:15 – 16:00 Zártkörű Kerekasztal beszélgetés

 

Hajdu Franciska                                                                S. dr. Perémi Ágota

 

megyei múzeumi koordinátor                                              intézményvezető

 

Dr. Bereczki Ibolya sk
a  projekt szakmai vezetője, ágazati feladatokért felelős főigazgató-helyettes
Szabadtéri Néprajzi Múzeum                                                                                                                                                                                                                         

 

Nagy Magdolna sk                     
projektmenedzser, mb. igazgató                                  
Szabadtéri Néprajzi Múzeum  
Múzeumi Oktatási és Módszertani központ                                                                                                                    

 

                

MEGHÍVÓ

A Szabadtéri Néprajzi Múzeum Múzeumi Oktatási és Módszertani Központ (SZNM MOKK)

és a Laczkó Dezső Múzeum tisztelettel meghívja Önt

a „Múzeumi és könyvtári fejlesztések mindenkinek”

EFOP-3.3.3-VEKOP-16-2016-00001 projekt keretében megrendezésre kerülő

Múzeumi információs napra


A Laczkó Dezső Múzeum évösszegző, jövőtervező információs napja a megyei kulturális intézmények dolgozóival. Fő témáink a Múzeumok és Könyvtári fejlesztések mindenkinek projekt eddigi eredményei, pozitív gyakorlatai, valamint a jövöben elérhető program és képzési ajánlatok ismertetése.  

Időpont: 2019. december 06. csütörtök 9 óra  

Helyszín: Laczkó Dezső Múzeum 8200 Veszprém, Erzsébet sétány 1.

Program:

9:00- 9:15         Köszöntő, bemutatások – Hajdu Franciska múzeumi koordinátor Veszprém

09:15-09:45       Beszámoló az EFOP 3.3.3. projekt eredményeiről – Hajdu Franciska múzeumi koordinátor Veszprém

09:45- 10:30      Üzleti reggeli, beszélgetések, tapasztalatcsere

 

Hajdu Franciska                                                         S. dr. Perémi Ágota

megyei múzeumi koordinátor                                        intézményvezető

 

Dr. Bereczki Ibolya sk
a  projekt szakmai vezetője, ágazati feladatokért felelős főigazgató-helyettes
Szabadtéri Néprajzi Múzeum                                                                                                                                                                                                                        

 

Nagy Magdolna sk                      
projektmenedzser, mb. igazgató                                  
Szabadtéri Néprajzi Múzeum  
Múzeumi Oktatási és Módszertani központ                                                                                                                    

 

                                      

                                                                                             

 

My Story. Közösségi videózás a múzeumban

A mintaprojekt konkrét céljai, a célok kapcsolódása a két választott módszertani témához

A mintaprojektben a közösségi videózás technikájával szerepjátékba hívjuk a gyerekeket. A tanulási folyamat a megtapasztalásra és a tanulói aktivitásra épül, az ismerettartalmat a résztvevők hívják elő. Feltételezzük, hogy a hagyományos iskolai keretek közül kiszakadva a diákok aktívabbá válnak, az életszerű szituációknak köszönhetően a megszerzett tudásuk pedig hosszútávon is megmarad.

A programban résztvevő tanulók esetében kitűzött cél az önértékelési problémák kezelése: önismeret, önelfogadás, önkritika fejlesztése és erősítése. A diákok közötti együttműködési fejlesztése: nyitottság, mások iránti figyelem kialakítása, empátia.  Cél, hogy a tanulók meg tudják fogalmazni az egyéni és közösségi érdekeiket, megismerjék saját képességeiket, korlátaikat és lehetőségeiket. Saját véleményüket képesek legyenek érthetően megfogalmazni, a történeteket, jelenségeket kreatív módon dramatikusan is meg tudják jeleníteni.

A projekt közvetett célja, hogy a múzeumi szakemberek is természetesnek vegyék, hogy a kiállítótereket gyerek csoportok is használják, igényeik szerint akár a hagyományos tárlatvezetői formáktól eltérő módon.  Ne keltsen megütközést, ha földön ülve vagy fekve vesznek részt egy foglalkozáson. Bízzanak a múzeumpedagógus kollégáik szakmai tapasztalataiban, gondosságában, hogy azok a szükséges műtárgyvédelmi előírásokat és szempontokat betartva, kellő gondossággal járnak el a programok előkészítése és lebonyolítása során. Nem utolsó sorban közelebb kerüljenek a speciális nevelést és törődést igénylő gyerekek célcsoportjához is.

 

A projekt során elkészült film, és hozzá kapcsolódó werkfilm:

https://www.facebook.com/vmmuzeum/videos/587336111686435/

https://www.youtube.com/watch?v=jtjKf9ldbr8&feature=youtu.be

 

A veszprémi mintaprojekt megvalósítói:

L. Karsai Henriett - néprajos muzeológus, a Vajkai emlékezete kiállítás kurátora, szakmai vezető

Schnitzer Miklós - vlogger, fotós, videoszerkesztő - a projekt technikai vezetője

Király András - múzeumpedagógus

Hajdu Franciska - kulturális menedzser, projektkoordinátor

Albert Orsolya - pedagógus

A diákok a VSZC Jendrassik-Venesz Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája 10. osztályából érkeztek.

 

Frontszemélyzeti képzés - a kulturális intézmények látogatóbarát szolgáltatásainak fejlesztéséhez (FSZK30T)

 

 

 

http://mokk.skanzen.hu/frontszemelyzeti-kepzes-a-kulturalis-intezmenyek-...

A "Múzeumi és könyvtári fejlesztések mindenkinek EFOP-3.3.3-VEKOP-16-2016-00001" projekt keretében kidolgozott szakmai továbbképzés ingyenesen végezhető el.

A jelentkezéseket belső elbírálási folyamat során rangsoroljuk, melynek eredményéről minden jelentkezőt írásban kiértesítünk. 

 

    A képzés a 378/2017. (XII. 11.) kulturális szakemberek továbbképzéséről

             szóló rendelet szerint engedélyeztetett

             Engedélyszám: 37286-1/2018/KOZGYUJT

   Időpontok, helyszínek:

            1. 2018. augusztus 27-30. - Szolnok

            2. 2018. szeptember 3-6. - Veszprém

            3. 2018. december 3-6. - Szentendre

   Óraszám: 30 óra

    Képzési forma: tantermi

    Csoportlétszám: 15 fő

    Kiknek ajánljuk: könyvtárak, levéltárak, közgyűjtemények és művelődési

             házak frontszemélyzeti feladatokat ellátó munkatársai, akár középfokú

             végzettséggel is

 

A képzés haszna:

A képzés felkészíti a kulturális intézmények szolgáltatásaihoz kapcsolódó munkatársakat az intézmény szakszerű képviseletére, a szolgáltatásokat igénybe vevőkkel való kommunikációra, információk közvetítésére, a csapatmunkára, a szervezeten belüli együttműködésekre, a verbális és non-verbális kommunikáció eszközeinek alkalmazására

 

Képzési tematika:

Kulturális intézmények szerepének változásai a 21. században: Kultúraközvetítés változásai. A szolgáltató szemléletmód kialakulása.
Kulturális szolgáltatások: Non-profit szolgáltatási szemlélet.
Kulturális intézmények speciális szempontjai: Könyvtári, levéltári és múzeumi szakterület sajátosságai az adott részvevői csoport összetétele szerint.
A frontszemélyzet szerepe: Feladatok és kapcsolódás a szolgáltatásokhoz.
Frontszemélyzeti normák: Alapértékek, elvárások, viselkedési formák, elköteleződés és elkötelezettség. Öltözködés.
A szolgáltatásokat igénybe vevők típusai: Általános é speciális igényű látogatók.
Kommunikáció és problémakezelés a látogatókkal kapcsolatban: A verbális és non-verbális kommunikáció eszközei.
Frontszemélyzeti munkát segítő módszerek: Stresszkezelés. Csapatmunka. Információ áramoltatása.

 

A képzés teljesítésének feltétele:

részvétel a tantermi órák 90%-án, záróteszt és gyakorlati vizsga

 

A képzés tartalmazza:

a képzés sikeres elvégzését igazoló tanúsítványt

az étkezést (büfé, meleg ebéd és vacsora) a képzés időtartamára

a szállást a résztvevők részére (kizárólag a Szabadtéri Néprajzi Múzeum szolgáltatói partnerénél)

 

1. Jelentkezési lap - SZOLNOK:
Jelentkezéshez kattintson ide!

 

2. Jelentkezési lap - VESZPRÉM:
Jelentkezéshez kattintson ide!

 

3. Jelentkezési lap - SZENTENDRE:
Jelentkezéshez kattintson ide!

 

 

További információ:

Németh Barbara

Telefonszám: +36 30 272 0890

E-mail: nemeth.barbara@sznm.hu

A Szabadtéri Néprajzi Múzeum Múzeumi Oktatási és Módszertani Központ (SZNM MOKK)
és a Laczkó Dezső Múzeum tisztelettel meghívja Önt
a „Múzeumi és könyvtári fejlesztések mindenkinek”
EFOP-3.3.3-VEKOP-16-2016-00001 projekt keretében megrendezésre kerülő
Megyei szakmai napra

„Újra szárnyal a Fehér Sas!” Küzdelem az önálló Lengyelországért 1795-1918


A Laczkó Dezső Múzeum által szervezett megyei szakmai napon bemutatásra kerül a „Múzeumi és könyvtári fejlesztések mindenkinek” EFOP-3.3.3-VEKOP-16-2016-00001 projekt, valamint a Magyar-Lengyel Barátság Hete alkalmából megszületett új időszaki kiállításunk. A kiállítás megismerését kurátori tárlatvezetés biztosítja. Mivel a Laczkó Dezső Múzeum első ízben működött együtt a kiállítás tervezése során két neves veszprémi céggel, szeretnénk a közös munka eredményét megmutatni a szakmának, és egy beszélgetés során bemutatni az ilyen jellegű kiállítás tervezés erősségeit, nehézségeit, lehetőségeit és gyengeségeit. Kiemelt szerepet kap a digitalizáció, a tanulássegítő tartalmak és ezek hasznosítása a múezumpedagógiai órákon, illetve egyéni látogatók körében.

Időpont: 2018. április 5. csütörtök 10 óra

Helyszín: Laczkó Dezső Múzeum, 8200 Veszprém Erzsébet sétány 1.

Program:
10:00 - 10:20 Köszöntő, az EFOP 3.3.3 projekt és a Múzeumi Oktatási és Módszertani Központ képzéseinek ismertetése - Hajdu Franciska múzeumi koordinátor

10:20 - 10:40 Tárlatvezetés az „ÚJRA SZÁRNYAL A FEHÉR SAS!” KÜZDELEM AZ ÖNÁLLÓ LENGYELORSZÁGÉRT 1795-1918 című kiállításban Fogl Krisztián történésszel

10:45 – 11:30 A kiállítás látványtervének és kivitelezésének szakmai bemutatása Csiszér Tamás nemzetközi hírű veszprémi származású designer, a Csiszér Design tulajdonosa, Szathmáry Gergely OOK-Press Nyomda

Hajdu Franciska
megyei múzeumi koordinátor

S. dr. Perémi Ágota
intézményvezető

Nagy Magdolna sk
projektmenedzser, mb. igazgató
Szabadtéri Néprajzi Múzeum
Múzeumi Oktatási és Módszertani központ

Dr. Bereczki Ibolya sk
a  projekt szakmai vezetője, ágazati feladatokért felelős főigazgató-helyettes
Szabadtéri Néprajzi Múzeum         

MEGHÍVÓ

A Szabadtéri Néprajzi Múzeum Múzeumi Oktatási és Módszertani Központ (SZNM MOKK)
és a Laczkó Dezső Múzeum tisztelettel meghívja Önt
a „Múzeumi és könyvtári fejlesztések mindenkinek”
EFOP-3.3.3- VEKOP-16- 2016-00001 projekt keretében megrendezésre kerülő
Megyei szakmai napra

 

A Laczkó Dezső Múzeum 2017. december 11-én, hétfőn 10 és 12 óra között megrendezi Megyei szakmai
napját a múzeum Erzsébet ligeti épületében.

 

Időpont: 2017. december 11. hétfő 10 óra

Helyszín: Laczkó Dezső Múzeum, 8200 Veszprém Erzsébet sétány 1.

Program:


10:00 - 10:30 Köszöntő, Projektismertetés, Múzeumi a’la carte, képzések

                      Hajdu Franciska Veszprém megyei múzeumi koordinátor


10:30 - 12:00 Poliuniverzum - a művészet, a matematika és a filozófia összetett birodalma

                     – workshop és bemutató

                      Saxon Szász János és Dárdai Zsuzsa

 

A workshopon kiderül, hogy milyen sokszínű területen hasznosítható a tanításban, múzeumpedagógiában, művészetközvetítésben, és a szabadidő értékes eltöltésében a Poliuniverzum Játékcsalád. A használata során kidolgozott módszertan alkalmas lesz a jövő felnőtteinek új típusú készségeinek, képességeinek, tudásának kifejlesztésére, egy újszerű matematikai oktatás alkalmazására.

A fejlesztés a geometrián, mint egyetemes vizuális nyelvezeten alapul, élményközpontú, az érzékszervek mindegyikét játékba hozza, és a szociális képességeket is fejleszti, a tudomány és a művészet szinergiáit teszi lehetővé. Felszabadítja a hátrányos helyzetben lévő, vagy éppen kevésbé tehetséges tanulók görcseit, ami miatt jobban teljesítenek és így megváltozhat a közösség által igazságosan vagy igazságtalan történő szociometriai „besorolásuk”. Az eszköz kiemelten alkalmas a különböző fogyatékkal élő gyermekek (autisták, süketek és nagyothallók, vakok és gyengén látók…) adottságainak fejlesztésére is.

 

Előzetes regisztráció szükséges: 2017. december 8. péntek 10 óráig

 hajdufranciska@ldm.hu vagy +36 20 548 63 25

 

 

Hajdu Franciska                                                                                              S. dr. Perémi Ágota
megyei múzeumi koordinátor                                                                              intézményvezető

                                                                                                                      Laczkó Dezső Múzeum


 

Nagy Magdolna sk.                                                                                                Dr. Bereczki Ibolya sk.
projektmenedzser, mb. igazgató                                                        a projekt szakmai vezetője, ágazati feladatokért
Múzeumi Oktatási és Módszertani Központ                                                       felelős főigazgató-helyettes
Szabadtéri Néprajzi Múzeum                                                                          Szabadtéri Néprajzi Múzeum
 

 

MEGHÍVÓ

A Szabadtéri Néprajzi Múzeum Múzeumi Oktatási és Módszertani Központ (SZNM MOKK)

és a Laczkó Dezső Múzeum tisztelettel meghívja Önt

a „Múzeumi és könyvtári fejlesztések mindenkinek”

EFOP-3.3.3-VEKOP-16-2016-00001 projekt keretében megrendezésre kerülő

Német nemzetiségi témanap

A Laczkó Dezső Múzeum 2017. október 25-én, szerdán 14 és 16 óra között megrendezi Német nemzetiségi témanapját a múzeum Erzsébet ligeti épületében.

A szerda délutáni program során bemutatjuk a múzeum német nemzetiségi témakörhöz kapcsolódó múzeumpedagógiai foglalkozását, melyet bőröndmúzeumi foglalkozásként kínálunk a német nemzetiségi iskolák számára. Emellett említést teszünk az intézmény új múzeumpedagógiai programjairól és a „Múzeumi és könyvtári fejlesztések mindenkinek” projekt pedagógusokat érintő program és képzési kínálatáról.

Időpont: 2017. október 25. szerda 14 óra

Helyszín: Laczkó Dezső Múzeum, 8200 Veszprém Erzsébet sétány 1.

 

Program:

14:00 - 14:15 Köszöntő, Projektismertetés, Múzeumi a’la carte, Képzések: Hajdu Franciska múzeumi koordinátor

14:15 - 15:15 Német nemzetiségi kultúra Veszprém megyében, Veszprém megyei német népszokások, interaktív foglalkozás, Király András múzeumpedagógus

15:15 – 15:45 Ételkóstoló a Bakonynánai Német Hagyományőrző Egyesület jóvoltából

 

 

 Hajdu Franciska                                                                                                         S. dr. Perémi Ágota

megyei múzeumi koordinátor                                                                                  intézményvezető

 

Nagy Magdolna s.k.                                                                                                   Dr. Bereczki Ibolya sk.  

Projektmenedzser, mb. igazgató                                       a  projekt szakmai vezetője, ágazati feladatokért

Múzeumi Oktatási és Módszertani Központ                                                         felelős főigazgató-helyettes

Szabadtéri Néprajzi Múzeum                                                                            Szabadtéri Néprajzi Múzeum                                                                                                                                                                                                                         

                                                     

                                                                                             

MOKK honlap (MOKK hazai is): http://mokk.skanzen.hu

MOKK honlapon az EFOP aloldal (amíg nem készül el a projekthonlap, ezt használjuk):

http://mokk.skanzen.hu/orszagos-muzeumi-es-konyvtari-kozponti-fejlesztes.html

MOKK Facebook: https://www.facebook.com/SZNM.MOKK/)

EFOP333 Facebook: A mi múzeumunk, https://www.facebook.com/A-mi-m%C3%BAzeumunk-136880216862985/

Instagram: https://www.instagram.com/a_mi_muzeumunk/

MOKK hírlevél: http://mokk.skanzen.hu/hirlevel.html

Youtube csatorna: https://www.youtube.com/channel/UC8AaAGtwutpm4epbOi7Jl4w

 

Továbi információk:

Hajdu Franciska

múzeumi koordinátor

Szabadtéri Néprajzi Múzeum Múzeumi Oktatási és Módszertani Központ

+36205486325

hajdufranciska@ldm.hu

Múzeumi és könyvtári fejlesztések mindenkinek

EFOP-3.3.3-VEKOP-16-2016-00001