Jelenlegi hely

Jer, nézd a Balatont − Reformkori mûvelõdéstörténeti szemináriumok és konferenciák Badacsony, 1999-2002

Szerző: 
Fábri Anna − Ács Anna
Kiadási év: 
2007.
Ár: 
850 Ft

A konferenciakötetben közzétett tanulmányok SZERZÕK szerint: KOVÁCS Krisztina: „magyar tenger” ─ egy metafora története ARANY Zsuzsanna: Háborgó Balaton ─ A Balaton démoni arcai Garay, Jókai és Cholnoky Viktor írásainak tükrében KOPPÁNY Júlia Éva: „Jer, nézd a Balatont…” ─ A Balaton vidéke a 19. század elsõ felének hírlap és folyóirat-irodalmában; Mit írt a Tudományos gyûjtemény a Balatonról? KOLLÁR Anita: Pálóczi Horváth Ádám és a Balaton KOVÁCS Emõke: A Balaton a 19. század elsõ felének hírlap- és folyóiratirodalmában − Az Életképek és a Pesti Hírlap Balaton-képe LÁSZLÓ Ferenc: Garay János: Balatoni kagylókból – Egy költeményfüzér a Balaton kultuszának szolgálatában KATONA Csaba: A Balaton környéki birtokos nemesség társas élet a reformkori Balatonfüreden FÁBRI Anna: A nõ, a szerelem a házasság a reformkori sajtóban MIKLÓSI-SIKES Csaba: Kisfaludy Sándor Múzsái NÉMETH Klára: A nõ szerepe Kisfaludy Károly vígjátékaiban FAZEKAS Csaba: Fegyverei a rózsaszín elméncségeknek, mennykövei a lélekrázó szónoklatoknak… − Esettanulmány irodalmi-stilisztikai eszközök használatára a vegyes házasságok 1841. évi politikai vitájában LÁSZLÓ Csaba: Párkapcsolatok és közerkölcsök Kuthy Lajos Hazai rejtelmek címû regényében KERÉNYI Ferenc: A vitézi játékoktól a romantikus tragédiáig

Típus: