Jelenlegi hely

Múzeumpedagógiai ajánlatok

Az egyes mezőkön belül több lehetőséget is kijelölhet. Részletes információkért kattintson az ajánlat címére.

Megjelenítve 1 - 10 összesen: 20
Korcsoport:
felső tagozat, középiskola
Témakör:
irodalom, művészettörténet
Típus:
Múzeumi óra
Időtartam:
45-60 perc
Ár:
400 Ft (/fő)
Igénybe vehető: 2017. június 24-ig

A Laczkó Dezső Múzeum aktuális időszaki kiállításához kapcsolódóan, Arany János ballada költeményeinek és Udvardi Erzsébet balladaillusztrációinak világát bemutató múzeumpedagógiai foglakozással várja a felső tagozatos és középiskolás csoportokat.

Arany János balladái mozdulatokra fordítva. Udvardi Erzsébet illusztrációk kifordítva. A foglalkozás során a verstan, a verselés titkait és szabályait fedezzük fel és fordítjuk le mozgásban, gesztusokban. A felső tagozatos és középiskolás osztályok csoportban és egyénileg, játékosan, dramatizálva dolgozzák fel a kiállításban szereplő költeményeket, majd a hangzás és mozgás által keltett benyomásaikat ragadják meg az Udvardi Erzsébet festmények átdolgozása, újragondolása, kifordítása során.

Korcsoport:
alsó tagozat, felső tagozat
Témakör:
irodalom
Típus:
Múzeumi óra
Időtartam:
45-60 perc
Ár:
400 Ft (/fő)
Igénybe vehető: 2018. március 2-ig

A Laczkó Dezső Múzeumban szeptember 29-én nyílt meg a Bolygón innen, Földön túl – A kis herceg című időszaki kiállítás. A tárlat a szegedi Móra Ferenc Múzeumból érkezett Veszprémbe. A kiállítás létrehozásával az volt a szegedi múzeum célja, hogy főként a gyermekek számára minél izgalmasabb, újszerűbb formában mutassa be a legendás regényt. A tárlat kipróbálható installációi (a pucolható vulkán, a mozgatható naplementék, a hinta, a rózsáskert tüskéi, vagy épp Saint-Exupéry utazásainak vonalai) mind-mind azt a célt szolgálják, hogy az általános iskolás korú gyermekeket minél inkább bevonják a történetbe.
A tárlathoz kapcsolódóan múzeumpedagógiai foglalkozásokat szervezünk, melyek során a kiállítás interaktív elemeinek kipróbálásán túl a diákok közelebbről is megismerkedhetnek a regényhez kapcsolódó érdekességekkel, Saint-Exupéry grafikáival, a kis herceg bolygójával, utazásaival, valamint földi kalandjaival. A foglalkozás során a diákok életkoruknak megfelelő drámapedagógiai feladatokat is kapnak.

Korcsoport:
alsó tagozat, felső tagozat, középiskola
Témakör:
hon- és népismeret, néprajz
Típus:
Múzeumi óra
Időtartam:
45 perc
Ár:
400 Ft (/fő)
Igénybe vehető: egész évben

A Laczkó Dezső Múzeum szomszédságában áll „mini-skanzenünk”, az ún. Bakonyi Ház, amely az egyik legkorábbi magyar szabadtéri néprajzi kiállítóhely. 1935-ben közadakozásból épült egy öcsi kisnemesi lakóház mintájára. Az épület háromosztatú, nád héjazatú, döngölt földpadlós. Hosszanti, a virágoskertre néző homlokzata előtt mellvédes, törpeoszlopos, kosárívgörbés, boltozott áthidalású tornác húzódik, amelynek külső oldalát ívenként vakolatkeret díszíti. Ez az épület a korabeli lakóházak között a fejlettebb változatot képviseli. A házban megtekinthető kiállításunk a paraszti élet mindennapjainak s ünnepeinek eszközkészletét, tárgyi kultúráját mutatja be. Élet a házban címmel a ház használatát, berendezési tárgyait, a benne élők életét ismertetjük a diákokkal, játékos tárlatvezetés formájában.

Korcsoport:
alsó tagozat, felső tagozat
Témakör:
hon- és népismeret, néprajz
Típus:
Múzeumi óra
Időtartam:
60 perc
Ár:
400 Ft (/fő)
Igénybe vehető: 2016. december 21-ig

A Laczkó Dezső Múzeum az adventi időszak alkalmából - immár hagyományosan - rendhagyó múzeumpedagógiai órákat szervez „Kalendáriumi kalandozások” címmel 2016. december 5 és 21. között.
Foglalkozásainkon az ünnepkört bemutató ppt-bemutató, valamint karácsonyi tárgyfelismerő vetélkedő szerepel, amely során a diákok kézbe vehetik és esetenként ki is próbálhatják a múzeumunk gyűjteményeiben őrzött, a Bakony és a Balaton-felvidék tájairól származó, a karácsonyi időszakhoz köthető legfontosabb tárgyakat.
A múzeumpedagógiai foglalkozás táncpedagógus bevonásával témanappá is bővíthető.

Korcsoport:
alsó tagozat, felső tagozat
Témakör:
hon- és népismeret, néprajz, ünnepek - népszokások
Típus:
Múzeumi óra
Időtartam:
60 perc
Ár:
400 ft/fő
Igénybe vehető: 03.27. - 04.13.

A Laczkó Dezső Múzeum a húsvéti ünnepkör alkalmából ‒ immár hagyományosan ‒ rendhagyó múzeumpedagógiai órákat szervez „Kalendáriumi kalandozások” címmel 2017. március 27. és április 13. között.

Foglalkozásainkon az ünnepkört bemutató ppt-bemutató, valamint húsvéti tárgyfelismerő vetélkedő szerepel, amely során a diákok kézbe vehetik és esetenként ki is próbálhatják a múzeumunk gyűjteményeiben őrzött, a Bakony és a Balaton-felvidék tájairól származó, a húsvéti ünnepekhez köthető legfontosabb tárgyakat.

A múzeumpedagógiai foglalkozás táncpedagógus bevonásával témanappá is bővíthető.

Korcsoport:
felső tagozat
Témakör:
régészet
Típus:
Múzeumi óra
Időtartam:
60-90 perc
Ár:
400 Ft (/fő)
Igénybe vehető: egész évben

A foglalkozás az avar nép történetének rövid ismertetésével, valamint a régészeti munka részletes bemutatásával kezdődik. A diákok részletesen megismerkedhetnek az avar temetkezési szokásokkal, az egyes korszakok régészeti emlékanyagával.
Az elméleti bevezető után kerül sor a sír feltárására. A résztvevők feladata a korhűen berendezett sír szakszerű kibontása, teljes dokumentálása, a kibontott csontváz valamelyik korba való datálása. Ehhez a temetkezési szokások, a feltárt leletanyag elemzése során juthatnak el. A feltárás után a sírmellékletek és a csontok felszedését, csomagolását szintén a diákok végzik.

Korcsoport:
felső tagozat
Témakör:
régészet
Típus:
Múzeumi óra
Időtartam:
60-90 perc
Ár:
400 Ft (/fő)
Igénybe vehető: egész évben

A foglalkozás a magyar nép honfoglalás kori történetének rövid ismertetésével, valamint a régészeti munka részletes bemutatásával kezdődik. A diákok részletesen megismerkedhetnek a honfoglalás korának temetkezési szokásaival, és annak régészeti emlékanyagával.
Az elméleti bevezető után kerül sor a sír feltárására. A résztvevők feladata a korhűen berendezett sír szakszerű kibontása, teljes dokumentálása, a kibontott csontváz valamelyik korba való datálása. Ehhez a temetkezési szokások, a feltárt leletanyag elemzése során juthatnak el. A feltárás után a sírmellékletek és a csontok felszedését, csomagolását szintén a diákok végzik.

Korcsoport:
óvoda, alsó tagozat, felső tagozat, középiskola
Témakör:
helytörténet, hon- és népismeret, nemzetiségi kultúra, néprajz, történelem
Típus:
Témanap
Időtartam:
3 X 45 perc
Ár:
600 Ft/fő
Igénybe vehető: egész évben

Sokszor emlegetjük a környezetünkben élő „svábokat”, elsősorban legendás szorgalmukat, tiszta házaikat és udvaraikat dicsérve, vagy túlzott takarékosságukat kárhoztatva. De vajon tudjuk-e, hogy kik a „svábok”, miért hívják őket így, mióta élnek a Dunántúlon, mely falvakat szállták meg Veszprém megyében, és mi jellemzi sajátos kultúrájukat? Múzeumi foglalkozásunk e kérdésekre is választ ad.

Veszprém megye nemzetiségi képe igen színes. A magyarok mellett a 18. században jelenik meg a német és szlovák nyelvterületről betelepített parasztság, amely elsősorban a Bakony ún. telepes falvaiban lel új otthonra. Múzeumi témanapjaink keretében az itt élő németek tárgyi és szellemi kultúráját dolgozzuk fel, elsősorban a múzeumban őrzött gyűjteményi tárgyakra építve.

A témanapok 3 különböző tematika szerint épülnek fel.

1. Német nemzetiség Veszprém megyében.
Általános történeti ismeretek digitális kvíz és interaktív vetített előadás keretében. Együtt élő nemzetiségek a tárgyak tükrében: játékos ismerkedés múzeumi műtárgyak és digitális feladatok segítségével. Választható modul: A.) a német öröklési rendszer, a német telepes mentalitás feldolgozása interaktív módon. B.) A kitelepítés eseményeinek feldolgozása műtárgyak és drámapedagógiai módszerek segítségével. Helyszín: a múzeum TudásTér oktatóterme.

2. Veszprém megyei német népszokások.
Játékos ismerkedés az emberélet fordulóinak (születés, lakodalom, halál) és a kalendáris ünnepek (karácsony, farsang, húsvét) helyi német nemzetiségi tárgyaival és archív képeivel csoportmunkában. A kalendáris ünnepek német terminológiájának megtanulása / gyakorlása kalendárium-játék formájában. Helyszín: a múzeum TudásTér oktatóterme

3. A német nemzetiségi falvak tárgyi kultúrája Veszprém megyében.
Ismerkedés a gyűjtemény bútor- és textilanyagával. A lakáskultúra és viselet általános Veszprém megyei és specifikusan német nemzetiségi jellemzői. A témanap helyszíne a múzeum tanulmányi raktára.

Korcsoport:
felső tagozat
Témakör:
néprajz
Típus:
Múzeumi óra
Időtartam:
60 perc
Ár:
400 Ft (/fő)
Igénybe vehető: egész évben

A foglalkozás célja a Veszprém megyei magyar, német és szlovák 18-20. századi paraszti viseletek és az öltözködési kultúra megismertetése – a múzeum gyűjteményében őrzött, ám kiállításban nem látható tekintélyes viseletanyag segítségével. A téma feldolgozása elsősorban tárgyközpontú – az eredeti vászonviseletekkel, dolmányokkal, subákkal, szűrökkel találkozva, azokat kézbe fogva, esetleg magukra próbálva azonban nem csak magával a diákok számára merőben ismeretlen tárgyi világgal, hanem annak szellemiségével való szembesülésre is alkalmat ad a foglalkozás, amely során a diákok a témához készült munkafüzet feladatait is megoldhatják.

Korcsoport:
középiskola
Témakör:
helytörténet, társadalomismeret, történelem, újkor
Típus:
Múzeumi óra
Időtartam:
45-60
Ár:
5000 Ft (/csoport)
Igénybe vehető: 2016.október 19-21.

A Laczkó Dezső Múzeum az 1956-os emlékév eseményeihez kapcsolódva 2016. október 19-21. között rendhagyó múzeumpedagógiai órákat szervez a gimnáziumok és szakközépiskolák diákjai számára a Várbörtön mínusz harmadik szintjén.

A 45-60 perc időtartamú foglalkozás célja, hogy a 15‒19 éves diákok számára ismertté és feldolgozhatóvá tegye 1956 veszprémi eseményeit. A forradalom leverését követő bebörtönzések helyszínén a tanulók megismerkedhetnek többek között Brusznyai Árpád személyes tárgyaival, korabeli fegyverekkel és egyenruhákkal is. A múzeumi órát drámapedagógiai rész teszi még inkább élményszerűvé.

Ajánlott korosztály: középiskola
Ajánlott létszám: maximum 30 fő/csoport
A foglalkozás időtartama: kb. 45-60 perc
A foglalkozás ára: 5000 Ft/csoport

A foglalkozásokat október 19-21-ig, minden nap 9 és 16 óra között tudjuk megtartani.

A múzeumpedagógiai órákra előzetes bejelentkezés szükséges. Az órákra jelentkezni a kiraly@ldm.hu e-mail címen, valamint a +36 20 548 4031-es és +36 88 788 191/18-as telefonszámokon lehet.

Szeretettel várjuk a diákokat a Laczkó Dezső Múzeum Várbörtönében!