Jelenlegi hely

Múzeumi Szabadegyetem

Múzeumi Szabadegyetem
Laczkó Dezső Múzeum
2017/2018
 

„Quidquid discis, tibi discis” - „Bármit tanulsz, magadnak tanulod”
Titus Petronius Niger, (? 27- Cumae, 66), római író


Tisztelt Múzeumi Szabadegyetemi Polgárok!
Tisztelt Leendő Múzeumi Szabadegyetemi Polgárok!


A 2017–2018. tanévünk tervezett előadásaival szeretnénk visszatérni a rendezvénysorozat alapításakor felvázolt céljaihoz. Több, mint tíz éve megfogalmazódott, hogy a múzeum mindig is alapfeladatának tekintette az új ismeretek továbbadását, közkincsé tételét. Ennek egyik, ma már tizenkettedik évébe lépő szabadegyetemi előadássorozat is fontos fóruma volt. Azon túl, hogy számos kiállítás keretében, rendezvényen, különböző publikációkban számoltunk be egy-egy részeredményről, ez alkalommal a múzeum tudományos dolgozói, egy-egy szakterület kutatói beszámolnak azokról a háttér-munkákról, amelyek az eddig elért eredményekhez vezettek, de felvázolják a következő évek céljait is.
Sok esetben alapkutatásokról, hosszú évekre tervezett feladatokról van szó, de a kitűzött célhoz vezető út egyes eredményeit már most is érdemes megismerni, megtekinteni. Mindezek a kutatások arra hivatottak, hogy Veszprém megye és Veszprém város kulturális értékeit feltárják, feldolgozzák és az érdeklődő nagyközönség számára bemutassák. Felhívják a fi gyelmet arra a gazdag örökségre, amellyel büszkélkedhetünk, amelyek valódi szellemi értéket képviselnek. Napjainkban talán még nagyobb hangsúlyt kap ez a cél. A múzeum sajátos eszközeivel, hosszú évtizedek óta gyűjtött tárgyi hagyatékokkal, ezek feldolgozásával, bemutatásával igyekszik tevőlegesen is hozzájárulni a megyeszékhely által benyújtandó Európa kulturális fővárosa pályázat sikeréhez.
A tervezett tíz előadással arra törekedtünk, hogy a múzeumban tevékenykedő munkatársaink mindegyikének teret biztosítsunk, és ahogy az általunk végzett tevékenységek – gyűjtés, megőrzés, feldolgozás – sok féle, sok rétű, így az előadások témái is ezt a változatosságot tükrözik. Úgy véljük, minden hallgatónk meg fogja találni a számára érdekes előadásokat és remény szerint új ismeretekkel fogja gyarapítani tudását. A múzeum munkatársai nagy szeretettel hívnak és várnak mindenkit. Számítunk az Önök lankadatlan érdeklődésére és mind nagyobb számú részvételére. Találkozzunk az új tanévben!

S. dr. Perémi Ágota

múzeumigazgató

 

Múzeumi Szabadegyetem

 

Laczkó Dezső Múzeum, Veszprém, Erzsébet sétány 1.

 

Védnök: Dr. Andrásfalvy Bertalan professor emeritus, a néprajztudományok doktora

Tematika:
Tudományos kutatások bemutatása

 

I. szemeszter, 2017
Az előadások kezdési időpontja: 16.30


2017. 09. 12. Kopácsy József hercegprímás élete és kora
Előadó: Fogl Krisztián Sándor történész
2017. 10. 10. Bizonytalan hónapok. 1956 vége - 1957 eleje Veszprém
megyében az Új Út napilap tükrében

Előadó: Barta Tamás történész
2017. 11. 14. Kondor Béla grafikái
a LDM képzőművészeti gyűjteményében

Előadó: Sipos Anna művészettörténész
2017. 12. 12. Békés és véráztatta hétköznapok a várpalotai várban
- Beszámoló a 2016. évi feltárások eredményeiből

Előadó: Nagy Szabolcs Balázs régész
2018. 01. 09. Történeti változás az őskorban
Honnan tudjuk, amit tudunk az őskori történelemről?

Előadó: dr. Regenye Judit régész

II. szemeszter, 2018
2018. 02. 13. Csipkés tál, piros csizma
Előadó: Galambos Csilla restaurátor
2018. 03. 13. A katonagombtól a repülőgép szárnyig
- múzeumunk militária gyűjteménye és az ehhez
kapcsolódó kutatások

Előadó: Rainer Pál történész
2018. 04. 10. KonyhaMŰVÉSZET - a népi ételkészítés díszes tárgyai
Előadó: L. Karsai Henriett néprajzkutató
2018. 05. 08. Nemzeti jelképek a népi kultúra tárgyain
a LDM néprajzi gyűjteményében

Előadó: dr. Pilipkó Erzsébet néprajzkutató
2018. 06. 12. Frontvonalban a látogatóinkért-
Közönségkapcsolati tevékenység a múzeumban

Előadó: Benkő Gabriella - Király András - Hajdu Franciska

 

A Múzeumi Szabadegyetem 2017/2018 díjai:
• 1 alkalom:
    felnőtt: 400 Ft, diák/nyugdíjas: 300 Ft
• 1 szemeszter (5 alkalom):
    felnőtt: 1600 Ft, diák/nyugdíjas: 1200 Ft
• Szabadegyetem Plusz (tartalmazza 5 előadás árát, valamint tárlataink megtekintését a szabadegyetemi napokon!):
    felnőtt: 2000 Ft, diák/nyugdíjas: 1500 Ft.
• A részvétel a Veszprémi Múzeumegylet tagjai, a múzeum munkatársai és a korábbi munkatársak számára ingyenes!

Információ és regisztráció:

Laczkó Dezső Múzeum • 8200 Veszprém, Erzsébet sétány 1.

tel.: +36 88 788 191/21 • info@ldm.huwww.ldm.huLetölthető: msze_jelentkezesi_lap_2016-17_a4.pdf
Kérjük, a jelentkezési lapot a részvételi díjjal együtt adja le a múzeum pénztárában. (Veszprém, Erzsébet sétány 1.)