Történész-muzeológus munkatársat keresünk!

Laczkó Dezső Múzeum
2021. november 16.

Pályázati kiírás

A  jogviszony időtartama: Határozatlan idejű munkaviszony

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő, heti 40 óra

A munkavégzés helye: Veszprém, Török Ignác utca 7.

A munkakörbe tartozó feladatok:

A Laczkó Dezső Múzeum történeti és numizmatikai gyűjteményeinek gondozása kapcsán, a múzeumi törvény és rendeletekben foglaltak szerint végzi az általa kezelt gyűjtemények nyilvántartásával kapcsolatos adminisztrációs és digitalizálási feladatokat.
A gyűjteménygyarapítás mellett folyamatosan végzi gyűjteményeinek tudományos feldolgozását. Tudományos kutató- és feldolgozó munkát végez, illetve publikál. Kiállítási forgatókönyvet készít, részt vesz a múzeum közművelődési tevékenységében, segíti a belső és külső kutatók munkáját, részt vesz a múzeumpedagógiai feladatok ellátásában, valamint pályázatok kidolgozásában és lebonyolításában

 Pályázati feltételek:

 • felsőfokú, egyetemi szakirányú végzettség (történész-muzeológus)
 • magyar állampolgárság
 • büntetlen előélet
 • legalább egy darab, államilag elismert "C" típusú középfokú nyelvvizsga
 • felhasználói szintű számítógép-kezelői ismeretek

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • múzeumi szakmai gyakorlat
 • numizmatikai és militáriai érdeklődés, jártasság
 • jelenkori történeti érdeklődés, kutatási terület

Elvárt kompetenciák:

 • csapatmunkára és önálló munkára való alkalmasság
 • megbízhatóság
 • kiváló szintű szervezőkészség
 • kommunikációs készség
 • önálló munkavégzés
 • pedagógiai készségek

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • fényképes szakmai önéletrajz – fizetési igény megjelölésével
 • motivációs levél,
 • iskolai végzettsége, nyelvvizsgát igazoló okiratok másolata,
 • sikeres pályázat esetén három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány vagy annak megkérését tanúsító feladóvevény,
 • a pályázó nyilatkozata arról, hogy hozzájárul az általa benyújtott okmányok megismeréséhez és nyilatkozik arról, hogy sikertelen pályázat esetén hozzájárul pályázati anyaga megsemmisítéséhez

A munkakör betölthetőségének időpontja: 2022. január 2.

A pályázat benyújtásának határideje: 2021. december 12.

A pályázat elbírálásának határideje: 2021. december 19.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt L. Karsai Henriett, osztályvezető nyújt, a 06-30-647-31-51 telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

•         Elektronikus úton az allas@ldm.hu E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A benyújtott önéletrajzok alapján előválogatás, a kiválasztott pályázók szóbeli meghallgatása után döntés. A jelentkezők a döntésről e-mailben kapnak értesítést. A pályázat kiírója fenntartja magának a jogot, hogy a pályázatot eredménytelennek nyilvánítsa.