Élet a mínusz harmadikon – várbörtön a 21. században -átmenetileg zárva

Várbörtön
Állandó kiállítás

2003-ig működő Várbörtön tökéletes helyszínt biztosít az épület történelmén átívelő kiállítások számára.

A KIÁLLÍTÁS TÉMÁI

Bakonyi betyárok a pandúrok kezén
A szóbeszéd szerint több bakonyi betyár is raboskodott a várbörtönben. A börtön munkatársai olyannyira meg vannak győződve erről, hogy az egyik cella ajtaját, amelyikről azt tartják, ott őrizték Sobri Jóskát, kivették és mementóként az új börtönben, a Veszprém Megyei Büntetés-végrehajtási Intézetben kiállították. E hagyomány nyomán mutatjuk be néhány jelentős bakonyi betyár rövid történetét.

Mindszenty-emlékszoba
Mindszenty József veszprémi püspökként a várbörtönben raboskodott nyilas fogságban 1944. november 27-től december 22-ig. A Mindszenty-emlékszobával veszprémi püspöki tevékenységének, valamint raboskodásának állítunk emléket, bemutatva a püspök letartoztatásának és fogva tartásának részleteit.  

Kápolna és miséző hely
A röpke egy hónap alatt, amit Mindszenti püspök a várbörtönben töltött, 9 papot és egy diakónust szentelt a mínusz harmadikon. A kápolna és a miséző hely bemutatásával azoknak a papoknak állítunk emléket, akik a háborús körülmények közepette is vállalták a szolgálatot.

A várbörtön épületének története
Az épület történetét foglaljuk össze a középkortól napjainkig. Látogatóink megtudhatják , hogy a középkorban ezen helyen a Mindenszentek-temploma állt, a telket Padányi Bíró Márton püspök ajándékozta a vármegyének, hogy oda székházat építhessenek az 1700-as évek elején. A felépült székházban található börtön borzasztó körülményeire a megyei főorvos már 1777-ben figyelmeztette az illetékeseket. (A rabok közül három év alatt 27 férfi és 5 nő halt meg, akik közül 21 még el sem volt ítélve.)

Cellák
Már a modern kort idézve mutatjuk be, milyen körülmények között éltek a fogvatartottak ezen intézmény falai között egészen 2003-ig.

Parancsnoki (pk) szoba
A kiállítás igazán nyomasztó munkahelyet mutat be, azt a helyiséget, ahol a szolgálatvezetők dolgoztak. 

Vizesblokk
A fogvatartottak csak meghatározott időközönként használhatták az igen szegényes felszereltséggel rendelkező helyiséget. 

Interaktív filmvetítések
2002-ben a Veszprém TV és munkatársuk, Perlaki Claudia riporter-szerkesztő nagyszerű kisfilmet készített a még működő veszprémi várbörtönről, megszólaltatva az itt raboskodókat, és a büntetés-végrehajtási intézet parancsnokát. Látogatóink a kb. 25 perces film segítségével  bepillantást nyerhetnek a még működő börtön életébe.

A kiállítás kurátorai:
S. dr. Perémi Ágota múzeumigazgató és Szántó Attila