Időtlen idők?!

Bakonyi Ház
Állandó kiállítás

A veszprémi Laczkó Dezső Múzeum a 2016. június 11-én, szombaton 13 órakor ünnepélyes keretek között nyitotta meg Időtlen Idők című kiállítását.

A népi kultúrát hajlamosak vagyunk időtlennek, ősinek, öröktől fogva létezőnek látni. Kiállításunk ezt a képet kívánja árnyalni, néhány úgynevezett „évszámos” tárgy bemutatásával. A kiállításban felvetett kérdések a történeti időben megragadható és magát meghatározó népi kultúra sokarcúságára irányítják a figyelmet.

Vajon miért és hogyan lépnek be az „időtlen” népi kultúra tárgyai a történelmi időbe? Miért nyit a tárgy készítője egy újabb „kommunikációs csatornát” az évszám feltüntetésével, kiegészítve a tárgy azon üzeneteit, amelyeket a funkció és a díszítés képvisel? Milyen lenyomatot hagynak a paraszti kultúráról az 1630-ban, 1791-ben vagy 1825-ben készített tárgyak? Hol ér össze a népi kultúra sajátos idősűrítménye az elit, illetve polgári tárgyi kultúrával? Hogyan lépik át egymás kulturális határait ezek a tárgyak? Népi tárgy-e az 1819-ben hímzett mintakendő vagy az 1904-ben Laczkó Dezsőnek készített boroskorsó?

Több információ: www.bakonyihaz.hu