Pályázati beszámoló a Múzeumi Vizuális Tanoda - NTP-KULT-17-0019 számú pályázathoz

A tehetséggondozó program az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő és az Emberi Erőforrások Minisztériuma által kiírt Nemzeti Tehetség Program NTP-KULT- 17- 0019 számú pályázat keretein belül valósul meg.

Szöveges beszámoló

• SZAKMAI BESZÁMOLÓ 1.

Legfeljebb 5 mondatban foglalja össze a pályázati program lényegét! (maximum 500 karakter)

A tehetséggondozó műhelymunka során 13 tehetséges fiatal, 34 alkalommal találkozott és alkotott együtt a Tanulmányi Raktár foglalkoztatójában. A közös munka során fejlesztettük térbeli és vizuális érzéküket, kreativitásukat, kitartásukat. Alkotó csoportként hozták létre egyedi, gyűjteményi műalkotások parafrázisait, közösen rendeztünk kiállítást, és megismerkedtek kortárs képzőművészekkel és művészeti szakemberekkel. Az eltöltött tanév során szellemük és szobáik falai is gyarapodtak.

 

Időrendi sorrendben foglalja össze a támogatás segítségével megvalósult szakmai tevékenységeket! (maximum 1500 karakter)

A Múzeumi vizuális Tanoda 2017. szeptember 14-én indult útjára 13 gyermekkel. Nem minden foglalkozáson volt teljes a létszám, de átlagosan 10-11 fő minden héten jelen volt.  Minden héten alkotó foglalkozással és műtárgyakkal vártuk a gyermekeket. A kezdeti foglalkozásokon a múzeum, a műgyűjtés, műkereskedelem világával ismerkedhettek meg. Aukciós társasjáték során a Laczkó Dezső Múzeum gyűjteményében lévő művekre licitálhattak a csoportok. Ezek után rátértünk a festészeti műfajok megismerésére, kiemelve a gyűjtemény legszebb tájképeit, csendéleteit, zsánerképeit ismerkedtek meg a festészeti témákkal és önmagukkal is. Ezek után technikai órák következtek, festészet, grafika, sokszorosító grafika, majd az iparművészet és társművészetek kerültek sorra. Mivel a Laczkó Dezső Múzeum igen jelentős restaurátori központ, fontosnak tartottuk ezt a területet is bemutatni műhelylátogatások mentén. A tervezettnél kevesebb műteremlátogatást tudtunk tavaszra beiktatni, de év közben Jáger István grafikai műhellyé varázsolta a raktár oktató termét, majd Nagy Lajos fotóművész rendezett be fotólabor. Tarczy István valódi műteremben látott vendégül minden tanodást, ahol közös alkotásra is sor kerülhetett. A nyár közeledtével megejtettük badacsonyi kirándulásunkat, ahol Egry József művészetével találkozhattak a festő régi otthonában. Végül előkészítettük, és installáltuk saját kiállításunkat. A tanodások több alkalommal részt vettem múzeumi rendezvényeken is, mely nem munkatervi alkalom volt.

 

Mutassa be, hogyan valósultak meg a pályázatban megfogalmazott célok! Foglalja össze, hogy a program milyen hatást gyakorolt a célcsoportra! (maximum 2000 karakter)

A foglalkozások során kiemelt figyelmet szenteltünk a gyermekek sajátos indíttatásai, képességei, gyengeségei iránt. A kis csoportos alkotó munka során teret és időt hagytunk egymás segítségre, kis és nagy testvérek, barátnők együtt dolgozhattak. Fontos volt, hogy megosszuk a személyes élményeket, tapasztalatokat. A kötelező óraszámon felül, családostul eljöttek kiállítás megnyitókra, kulturális eseményekre ahol kötetlenül ismerhettük meg tanítványainkat. Komoly szakmai kapcsolatrendszerrel rendelkezve segítséget, plusz figyelmet kérhettünk művészektől, vizuális oktatóktól. A Munkaterv összeállításánál a sokszínű stílus, és technikai megoldások megismertetése volt fő szempont. Jelentős veszprémi alkotók munkáit figyelve és újragondolva kerestük diákjaink kimagasló tehetségterületét. A teljes tanévet átívelő foglalkozássorozat csapatépítő programmal kezdődött és a játékosság mindvégig velünk maradt. Minden foglalkozáson a gyermekek megismerkedtek egy alkotó alkotócsoport életével, művével. Nyitottnak, kritikusnak és kíváncsinak kellett maradniuk, fontos volt, hogy rögződjenek az érzések, benyomások. Ennek érdekében kreatív naplót vezetett mindenki, különböző lelkesedéssel és kitartással.  A tárgyiasult alkotások egy vezérfonal mentén gondolták újra a témát, a napló lehetőséget adott egyéni ötletek lejegyzésére. 13 tehetségígérettel dolgoztunk, 34 alkotó foglalkozás kapcsán, így több száz olyan mű született, melyben benne rejlik a gyűjteményi egység alkotóinak világa és a 13 gyermek látásmódja, kreativitása is. Reményeink szerint minden tehetség fel és újrafelfedezett magában olyan személyes kompetenciákat, indíttatásokat, melyek eddig lappangtak. Ennek továbbélését művészellátós ajándékutalványok kiosztásával támogattuk.  Reméljük és bízunk benne, hogy a velünk eltöltött tanodás tanév után, tanítványaink bátrabban nyúlnak az önkifejezés általunk megismertetett fajtájához, és iskolai tevékenységeket is színesíteni tudják majd a vizuális élményeikkel.

 

• SZAKMAI BESZÁMOLÓ 3.

Összegezze a pályázati támogatásból megvalósult tehetséggondozó program tevékenységei során a tehetségek erős oldalának fejlesztésére és a személyiség-tényezők fejlesztésére alkalmazott módszereket! Foglalja össze a programmal kapcsolatos tapasztalatokat (a résztvevők visszajelzéseinek figyelembevételével). (szabadmezős, maximum 1000 karakter)

A tanodai foglalkozások egyrészt csapatépítésről szóltak, másrészt ismeretszerzésről, harmadrészt személyes találkozók alkotókkal. Az alkalmakon drámapedagógiai eszközökkel tettük izgalmassá a találkozást, vagy a gyermekeket késztettük tárgyiasult alkotások készítésére, vagy a foglalkozás helyszínéül választott műterem és műhely volt élmény számukra.

Legtöbbször ezen eszközök, módszerek vegyes alkalmazása  valóban élvezetes és élményteli foglalkozásokat teremtett.

Szórakoztatva tanultunk! Az első alkalmakkor időt szenteltünk, hogy személyes beszélgetések révén ismerjük meg tanítványainkat, illetve nagy segítséget jelentett, hogy a tanodások közül 8-an részt vettek már korábban Hajdu Franciska szakmai vezetésével Nemzeti Tehetség Programban, vagy művészeti szakkörön. A gyermekek bizalmasra találtak a foglalkozásvezetőkben, megoszották jó és rossz tapasztalataikat az iskolai rajz és technika órákon, így mi tudtunk ezekre pozitív feladatokkal reagálni. Igazi alkotócsoporttá váltunk.

 

Amennyiben pályázatának része volt annak programjához kapcsolódó rendezvény, koncert/színház/tánc előadás, múzeum látogatás, kiállítás, stb. kérjük, ismertesse azzal kapcsolatos tapasztalatait (a résztvevők visszajelzéseinek figyelembevételével), mutassa be hogyan járult hozzá a program eredményességéhez! Amennyiben nem volt része a programnak, úgy a „nem releváns” szövegrészt kérjük beírni! (maximum 1000 karakter)

A pályázati 60 órán tehetséggondozáson túl a programba iktattunk egy badacsonyi kirándulást is. Erre június 2-án, igazi szép nyári időben került sor, bérelt kisbusszal. A badacsonyi Egry József Emlékmúzeumba látogattunk, ahol a múzeum gyűjteményébe tartozó műtárgyegyüttes tekinthető meg, Egry egykori lakhelyén. A kiállításban Sipos Anna a tanoda szakmai vezetője tartott tárlatvezetést a gyermekeknek. Az ott töltött percek, és a Balaton látványa valóban közelebb hozta Egry művészetét a gyermekekhez, a művek egészen másként hatottak, mint a raktárban tartott foglalkozás keretén belül, ahol aszfaltkrétával készítettek a gyermekek óriás tájképeket. Kísérő programként a Folly Arborétumba látogathattunk el, ahol szintén egyfajta gyűjtőmunkával ismerkedhettek meg a gyermekek. Az arborétum több évtizede gyarapszik egy család elhivatott növényszeretete révén, olyan értéket halmozva, mely egy múzeum gyűjteményével vetekszik. Itt a szabadban figyeltük meg a cédrusok és örökzöldek szépségét.

 

Röviden mutassa be a 60 órás komplex tehetséggondozó program eredményeként létrehozott tárgyiasult alkotást (kiállítás, képző-, iparművészeti tárgyak, zenemű, performansz, stb.)! (maximum 1000 karakter)

A végül 34x2 órás foglalkozássorozat során három alkalmat kivéve készült egy-egy tárgyiasult alkotás. Az elméleti órákat is igyekeztünk alkotással színesíteni, így a múzeumismereti órán is már saját múzeummakettet készítettünk. A restaurátorok különleges technikákkal készültek, így a gyermekek aranyozhattak, drótot hajlítottak, pecsétviasszal díszítettek fakockákat. A képzőművészeti órákon méretben, agyagban, technikában is igyekeztünk sokszínűséget teremteni. Vászonra, palettára, papírra, textillel dolgoztunk, nyomtatott segédanyagokat használtunk fel, a gyermekek által hozott dolgokat is felhasználtuk. Üvegmozaikot, papírmasé és agyag szobrokat alkottak, karkötőt fontak, fényképeztek. Ezen művek alkották a projekt végén megrendezett kiállítást, melyről video és képanyagot is mellékelünk. Bár a kiállítás közös volt, minden tanodás egy saját gyűjteménnyel gazdagodott, számos műalkotással, amik az együtt töltött év lenyomatai lesznek.

 

Amennyiben a pályázat során megvalósított program a tervezetthez képest megváltozott, mutassa be az eltérést, és indokolja a módosítás okát! (maximum 1000 karakter)

A pályázati projektben néhány változtatást kellett eszközölnünk. A projekt elindítása során olyan akadályokkal, ötletekkel, lehetőségekkel találkoztunk, melyeket igyekeztünk a pályázat lehetőségein belül, de a gyermekek érdekeit figyelembe véve megoldani. A tervezetthez képest a legtöbb változás az együttműködőknél volt. Az előzetesen felkért művészek közül kettő is visszamondta az együttműködést, ám helyükre kisebb költségekkel, remek művészeket tudtunk felkérni. A kiállítási helyszínként választott Hangvilla végül más üzleti rendezvény miatt nem tudott befogadni minket, így a múzeum Tanulmányi Raktárában rendeztük meg kiállításunkat. Az együttműködők között szerepel Gombrich Mester Művészeti Tanodája, ami Hajdu Franciska projektvezető egyéni vállalkozása, aki így kettő az egyben vett részt a projektben. A költségvetési sorok közötti mozgást Emmi ügyintézőikkel egyeztetve, reményeink szerint megfelelően tettük, hogy a legjobb helyre kerülhessen a támogatás, amit máshol megspóroltunk.

 

Amennyiben az indikátor táblázatban a tervezett/vállalt és a megvalósult adatok között eltérés van, röviden indokolja a változás okát! (maximum 500 karakter)

Az előre eltervezett indikátorok megadása korábbi évek tapasztalatára hagyatkozva áll össze. A tervezett 15 fős létszámot, végül nem sikerült teljesen feltölteni, volt 15 jelentkezőnk, ám ketten más szakkör miatt visszaléptek, és helyüket a projekt megkezdése után már nem tudtuk feltölteni. Az egyes foglalkozások jelenlétijein látható létszám pedig a váratlan elfoglaltságoknak, és betegségeknek köszönhető. Sajtó és nyilvánosság terén mindent megtettünk, hogy megvalósuljanak a terveink.

Sajtómegjelenéseink, képek és videók a programról:

Laczkó Dezső Vizuális Tanodája

Mozaik Múzeumtúra Roadshow

Kukkantó - gyermekműsor

Ifjú alkotók a veszprémi múzeum raktárában

Múzeumi Vizuális Tanoda évzáró 2018

 

FELHÍVÁS

Légy a Laczkó Dezső Múzeum tanodása!

  • ingyenes, múzeumi vizuális tanoda
  • 30 alkalmas kreatív, alkotó szakkör
  • 3-6. osztályos, általános iskolás diákok számára (15 fő)
  • heti rendszeres foglalkozások, alkalmanként hétvégi programok
  • csütörtökönként 14:30-tól a múzeum Tanulmányi Raktárában (Veszprém Török Ignác utca 5.)
  • Sipos Anna művészettörténész és Hajdu Franciska kulturális menedzser vezetésével
  • művészettörténeti és muzeológiai ismeretek, restaurátori műhelymunka, kreatív alkotófeladatok, festés, rajzolás
  • műterem- és múzeumlátogatások
  • csoportos záró kiállítás az elkészült alkotásokból

Első foglalkozás: 2017. szeptember 14. csütörtök 14:30

Jelentkezés és bővebb információ: Hajdu Franciska kulturális menedzser hajdufranciska@ldm.hu +36205486325

A tehetséggondozó program az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő és az Emberi Erőforrások Minisztériuma által kiírt Nemzeti Tehetség Program NTP-KULT- 17- 0019 számú pályázat keretein belül valósul meg.

Kivonat a pályázatra beadott portfólióból

Célkitűzéseink

Laczkó Dezső Vizuális Tanodája fő célként a gyermekek vizuális készségeit és helyi művészeti értékek iránti jártasságát kívánja fejleszteni. Nemzeti Tehetség Program segítségével már felfedezett tehetségek és további tehetségígéretek képzése, tehetséggondozása, műalkotások születése a cél. A Laczkó Dezső Múzeum képzőművészeti gyűjteményének felélesztése, újragondolása, olyan gyermekek által, akik nyitottságot mutatnak a téma és az alkotó munka iránt. Hozzuk közelebb őket térben és időben!

Tehetséggondozás menete

A 60 órás tehetséggondozó műhelymunka során 15 tehetség és fiatal tehetségígéret, 30 alkalommal találkozik és alkot együtt a Tanulmányi Raktár foglalkoztatójában.  A közös munka során fejlesztjük térbeli és vizuális érzéküket. Alkotó csoportként hozzák létre egyedi, kanonizált műalkotások parafrázisait, közösen építenek kiállítást, és disputa valamint komoly szakmai támogatás útján kortárs műtárggyal bővítik a gyűjteményt. Célunk a jövő tehetségeinek felkarolása! A kis csoportos alkotó munka során teret és időt hagyunk egymás segítésére, fontos eleme az elméleti képzésnek a disputa helyzetek megteremtése és koordinálása.

A tanodai tanév felépítése

A foglalkozássorozat szeptember elején indul, drámajátékokkal ismerkedő feladatokkal. Az év jelentős részében a Tanulmányi Raktárban tartunk elméleti és gyakorlati, alkotó foglalkozásokat. A projekt utolsó harmadában kortárs veszprémi alkotókat kérünk fel a foglalkozások megtartására műterem látogatással egybekötve. Egy napos kirándulás során a badacsonyi Egry Emlékházba látogatunk. Ezen kívül csoportosan tekintünk meg kiállításokat, részt veszünk a múzeum családi és gyermek rendezvényein, ingyenesen bekapcsolódhatnak a Gombrich Mester Művészeti Tanodája programjaiba.