Hadirégészet

Olvasási idő | 3 perc
2020. 05. 21. csütörtök

A Laczkó Dezső Múzeum hadirégészeti sorozata

Beköszönő

 

Veszprém megye hadtörténeti emlékei a bronzkortól már datálhatók, az ezt követő régészeti korok hadászati vonatkozású tárgyi hagyatéka is számottevő a múzeum gyűjteményeiben. Vaskori kardok, római katonai leletanyag, népvándorlás kori sírokból előkerült szablyák, nyílhegyek, majd a törökkori végvári harcok emlékei a leletanyagoknak kontextusba helyezésével, tudományos feldolgozásával sok esetben eseményrekonstrukció is megvalósítható. A hadirégészet a régészet egy speciális szakága, célja a hadi vonatkozású terepi leletanyag és azok összefüggéseinek vizsgálatával új következtetések levonása.  
A második világháború 1944-45-ös súlyos légi és szárazföldi harcai a megye egész területét kiemelten érintették. 1944 decemberétől a szovjet csapatok betörtek Balatonfőkajár és Balatonkenese között a Margit vonal fedőövébe, így a szárazföldi harcok is a megye területére értek.  Az 1944. év légiharcai után 1945 márciusáig váltakozó intenzitású harcok dúlták fel a megye egész területét. A Budapest felmentésére indított Konrad III. fedőnevű német ellentámadás 1945 januárjában, és a márciusban kezdődő szintén német „Tavaszi Ébredés” hadművelet egy része is megyénk területéről indult. Az ezt követő szovjet támadás 1945. március 16-i „Bécsi támadó hadművelet” pedig a megye minden településének hadszíntérré válását vonta maga után. Ezeknek a nagy véráldozatot követelő harcoknak az emlékei hadfelszerelési és a haditechnikai eszközök roncsai sok esetben itt lapulnak a földben a lábunk alatt.
Egy régészeti tervásatás, szakfelügyelet, a közösségi régészet fémkeresős kutatásai egyre többször hozzák a felszínre a különböző korszakú hadszínterek  és  hadviselő felek leletanyagait.  Ezek folyamatos bemutatására indít a Laczkó Dezső Múzeum egy internetes felületet, hogy a hadtörténet iránt érdeklődők találkozhassanak a legújabban feltárt tudományos igényességgel feldolgozott megyei hadtörténeti leletanyagokkal.
 
Pálffy Sándor, restaurátor
 
LDMírtaLDM