Nagy Sándor

Olvasási idő | 30 perc
2020. 12. 10. csütörtök

(Németbánya 1868.-Gödöllő 1950.)

A magyar szecesszió neves, központi alakjára halálának 70. évfordulója alkalmából emlékezünk. Annál is inkább, mivel németbányai születése folytán Veszprém megyéhez kapcsolódik, sőt életének egy hosszabb alkotó szakaszát Veszprém városában töltötte. Neki köszönhetjük a Petőfi Színház monumentális sgraffitoját, amely a csodaszarvast űző Hunort és Magort állítja elénk a magyar mondák világából és a lépcsőház nagyméretű, színezett, festett, ólomrekeszes üvegablakát, amely A népművészet varázsa címmel a népi élet jeleneteit vonultatja fel sokalakos, narratív kompozícióban.

Székely Bertalan kedvelt tanítványa (Országos Mintarajziskola) messze került mestere akadémikus szemléletétől. Két éves római tartózkodása alatt nagy hatást gyakorolt rá Szoldatits Ferenc és a nazarénus festők csoportja, örök barátságot kötött Körösfői-Kriesch Aladárral, akivel később a gödöllői művésztelepet hozták létre. 1892-től tanulmányait a párizsi Julian Akadémián folytatta, ahol nemcsak Rippl-Rónai Józseffel és Mednyánszky Lászlóval találkozott, hanem láthatta az angol preraffaeliták kiállításait, akikben példaképre talált. Hét éves párizsi időszak után Veszprémben telepedett le, innét szervezte a gödöllői művésztelepet, ahova 1907-ben át is költözött. Pályáján a veszprémi állomás azért is jelentős, mert ekkoriban bontakozott ki művészetében a rá jellemző ún. magyaros szecesszió.

Noha Nagy Sándort elsősorban festőnek és grafikusnak tartják, az art nouveau szellemiségének, az összművészet (Gesamtkunstwerk) elvének megfelelően szinte minden műfajban alkotott a bútorkészítéstől a szőnyegszövésig, az üvegablak tervezéstől a bőrtárgyak, plakettek, falfreskók kivitelezéséig. Képzőművészeti gyűjteményünk ebből a sokrétű tevékenységből festészetének, grafikáinak technikai és műfaji sokszínűségét tudja meggyőzően illusztrálni. Megtalálhatjuk közöttük a Veszprémhez kötődő személyek portréit, tájképeket, városképeket. Különösen becses közöttük a feleségével és alkotó társával, Kriesch Laurával együtt készített gyermekkönyv-illusztráció és Petőfi Sándornak A költő és a szőlővessző című versét kommentáló, ornamentális keretű rajz. A kollekcióban megtalálhatók az olajképek mellett a könnyed akvarellek, a sötét tónusú pasztellek, a sokszorosított grafikával készült rézkarcok, amelyek beszédesen bizonyítják a művész virtuóz grafikusi karakterét, ugyanakkor látásmódjának részletező, irodalmias jellegét.

Alkotásai mögött tudatos elvek, koherens életszemlélet húzódik meg: az angol Arts and Crafts mozgalom hatására arra törekedett, hogy a művészet áthassa a mindennapokat, legyen mindenkié, alkosson egységet az iparművészeti kézműves mesterségekkel, hogy betölthesse társadalomformáló, embernevelő szerepét. Ebben a népművészet megújító hatásának, mint idealizált, tiszta forrásnak különösen fontos szerepet szánt.

Tevesz Mária

LDMírtaLDM