Vízkereszt, a Háromkirályok ünnepe

Olvasási idő | 25 perc
2021. 01. 06. szerda

Tevesz Mária írása

Január 6-án ünnepeljük az Úr megjelenését, hagyományosan Vízkereszt napját, amely a nyugati keresztény egyházban a Háromkirályok látogatásának ünnepeként terjedt el. Kortárs üveggyűjteményünkből választva Borbás Dorka üvegművész plasztikus domborművének bemutatásával szeretnénk ezt a képzőművészetben kedvelt bibliai témát illusztrálni.

A IV. század óta elterjedt ünnep Máté evangéliumát alapul véve arra a jelenetre koncentrál, amikor a napkeleti bölcsek a betlehemi csillagot követve eljönnek Keletről Júdeába, hogy a zsidók újszülött királya előtt hódoljanak. Az Epifániának (gör. megmutatkozás) is nevezett esemény a gyermek Jézus isteni természetének megnyilvánulását ünnepli, hiszen ez tárul fel a hosszú utat megtett Háromkirályok előtt.

Borbás Dorka különleges üvegrelief-kompozíciója két tömbre bontva állítja elénk a történést: bal oldalon szorosan egymást követve jelennek meg a királyi pompájukat gazdagon reprezentáló méltóságok, míg Mária a jobb oldalon egymaga helyezkedik el az Istengyermekkel. A pâte de verre, üvegpaszta technikával készült együttes melegbarna tónusokból építkezve, aranyfólia díszítéssel emeli ki fényűző ajándékaikat, ékszereik csillogását, ill. a fejeket övező dicsfényt. A királyok profilból ábrázolt markáns vonásai nemcsak a három életkornak felelnek meg, hanem középkori hagyomány szerint az akkor ismert három kontinenst (Európát, Ázsiát, Afrikát) is képviselik. Eltérő eredetüket hangsúlyozza koronáik különbözősége, az egyiptomi fejdísz, a drágakövekkel ékesített fejpánt és a gazdagon redőzött turbán. Az ábrázolás az ikonográfiai konvenciókhoz igazodva híven követi kötelező attribútumaik rendjét ajándékaik, a tömjénes szelence, az arannyal telt ládika megjelenítésében is. A mirhával telt kancsó talán lábuknál lehetne. A fejüket övező nimbusz legendájukkal magyarázható, amely szerint Jézus követőivé váltak, és papként haltak mártírhalált. Jobb oldalon, szintén profilból ábrázolva az Istenanya viszont rendhagyó módon, modern megközelítésben kerül elénk. A középkor óta elterjedt elrendezéssel szemben, ahol Mária ülve ölében tartja a kisdedet, itt a meghitt jelenetben a meztelen gyermek teljes testével hozzásimul. Ő az egyetlen, akinek eleven arca szembefordul velünk.

Borbás Dorka (1967- ) üvegtervező, designer alkotása különösen kedves számunkra, mert a művész közgyűjteménybe kizárólag a veszprémi múzeumnak adományozott. A 2002 óta folyamatosan kiállító, neves alkotó művészcsaládból származik: édesapja, Borbás Tibor Munkácsy-díjas szobrász, öccse, Borbás Márton szintén ezt az utat folytatja, férje, Lukácsi László viszont hasonlóan üvegművész, méghozzá nemzetközi elismertséggel. Borbás Dorka tanulmányai során először a kerámia-porcelán szakot végezte el a Kisképzőben (Képző- és Iparművészeti Szakközépiskola), majd az Iparművészeti Főiskolán (MOME) az üveg mellett köteleződött el. Mesterei Bohus Zoltán és Horváth Márton voltak. Szilikátipari tervező diplomáját később a művészet-menedzsment területén mélyítette el. A figuralitás iránti vonzalmát, örökölt szobrászi vénáját jól illusztrálja gyűjteményünk üvegtárgya, de klasszikus indíttatású művészetére a technológiai újítások (tükörvonalas grafika, UV-nyomtatás, 3D-marás stb.) követése ugyanúgy jellemző. Főként közületi megbízásoknak eleget tevő munkái nagyon széles területen mozognak: megtalálhatók közöttük a köztéri szobrok, építészeti- és belső építészeti üvegek, lámpasorozatok, üvegkupolák, üveg-díjak; a szakrális megrendeléseket kiegészítik a restaurációs feladatok. Transzparens üvegmozaikjaival arra törekszik, hogy a klasszikus mozaikkészítést visszahozza a modern művészetbe. Ars poeticája szerint szeretne minőségi színvonalon értéket közvetíteni az embereknek.

LDMírtaLDM