Dokumentumgyűjtést indít a Laczkó Dezső Múzeum

Laczkó Dezső Múzeum
2021. október 13.

Veszprém-Balaton 2023 Európa Kulturális fővárosa program támogatásával

A Laczkó Dezső Múzeum Szamizdat – Erjedés a felszín alatt  címmel új projektet indít a rendszerváltást előkészítő, ahhoz vezető folyamatok feltárására, bemutatására, mely a Veszprém-Balaton 2023 Európa Kulturális Fővárosa program támogatásával jött létre.

A Laczkó Dezső Múzeum kiemelt feladatának tartja a kortárs történelem – ezen belül is a rendszerváltás és kora – eseményeivel kapcsolatos emlékek gyűjtését. A kulturális ellenállás legkülönbözőbb formáit vizsgálja az 1948 és 1990 közötti időszakban. Így a hivatalostól elkülönülő művészeti kezdeményezéseket, az egyházakon belül létrejött vagy azokon kívül rekedt vallási közösségeket, az elfogadott könnyű zenének ellentmondó provokatív zenei irányzatokat, a különleges divatáramlatokat, a hagyományostól eltérő alternatív életmódkísérleteket, a felszámolt szólásszabadság helyén kialakuló szamizdatirodalmat.

A Laczkó Dezső Múzeum a rendelkezésére álló forrásanyagok bővítése érdekében DOKUMENTUMGYŰJTÉST indít, amely során Veszprém város és a megye polgáraihoz fordul. A kulturális ellenállás fogalmán belül minden jelenséget fontosnak tart, azaz a rendszerváltás felé mutató, a rendszer korlátai ellen ható és Veszprém városához vagy a megyéhez köthető valamennyi folyamat, esemény, szerveződés emlékanyagát gyűjti. Ezzel kapcsolatban vár minden írott dokumentumot, fotót, hangzó anyagot, tárgyi emléket!

A gyűjtés során különös hangsúlyt fektet néhány témára.

Kiemelten gyűjt minden írott dokumentumot, fotót, hangzó anyagot, tárgyat, amelyek információval szolgálnak

  • nem engedélyezett, illegálisan terjesztett kiadványokra, szamizdatra,
  • 1990 előtti civil mozgalmak tevékenységére,
  • 1990 előtti, nem engedélyezett egyházi/vallási mozgalmak tevékenységére,
  • az 1990 előtti punk-kultúrára, vagy bármilyen más alternatív zenei kezdeményezésre,
  • az 1948 és 1990 közötti korszakban létezett bármely szubkulturális csoport identitása kifejeződésének tekinthető divatáramlatra vonatkozóan.

A szamizdatok tekintetében nem csak politikai kiadványokat keres, hanem minden olyan, bármilyen technikával sokszorosított szöveget, amelyet a kommunista rendszer tiltott. Ehhez kapcsolódóan gyűjt minden dokumentumot, amelyek a szamizdattal összefüggésbe hozhatók, elkészítésére, terjesztésére információval szolgálnak, különös tekintettel a terjesztés és beszerzés helyi lehetőségeire.

Kapcsolat:
Laczkó Dezső Múzeum titkárság
0620 4518816
szamizdat@ldm.hu    
Dokumentumgyűjtést indít a Laczkó Dezső Múzeum