A múzeum irodalomtörténeti gyűjteménye kéziratokat, dokumentumokat, különböző tárgyi anyagot foglal magában. Ezek rangját, értékét elsősorban egyediségük, különlegességük, a jeles egyéniségekhez való kötődésük adja. A gyűjtemény első darabja ‒ egy porceláncsésze – Kisfaludy Sándor hagyatékából 1904-ben került a múzeumunkba. Az irodalmi relikviák tudatos gyűjtése csak később indult meg országosan is. Darnay Kálmán elévülhetetlen érdeme a Kisfaludy-kéziratok és tárgyi emlékek összegyűjtése s megmentése. Gyűjteményünknek máig ez a legértékesebb egysége.

A 20. sz. első évtizedeiben Kazinczy Ferenc négy alkalmi versével, Schiller és Goethe fordításaival – s ami számunkra különösen becses -, Pápay Sámuelhez írott levelével gazdagodott az intézményünk. Kiemelt jelentőségűek a Jókai-relikviáink: kéziratai, levelei, rajzai, maga faragta botja. A veszprémi születésű költő, Endrődi Sándor verskéziratai is megbecsült darabjai gyűjteményünknek.

Gróf Teleki Sándor Koltón kelt levelét s Gárdonyi Géza Petőfi Társasághoz címzett sorait ugyancsak kegyelettel őrizzük, bár témájuk szerint nem kötődnek tájunkhoz. Különleges értékeink között tartjuk számon gróf Széchenyi István, Kossuth Lajos és Deák Ferenc leveleit.

Gyűjteményünk 20. századi részének legféltettebb kincsei a Balatoni Almanach címmel megjelent kötet verskéziratai (Pilinszky János, Nagy László, Weöres Sándor stb.) és a hozzájuk készült illusztrációk (Borsos Miklós, Korniss Dezső stb.). Ezek a művek 1967-ben múzeumi felkérésre születtek s 1999-ben kiegészültek a kortárs magyar (anyaországi és határon túli) költők balatoni verseivel.

Az 1980-as években került az intézményünkbe a balatonkenesei születésű Váth János író közel ezer tételszámú hagyatéka értékes levelezésével. Az 1983-ban, illetve 1984-ben megnyitott Simon István és Nagy László Emlékházak berendezési tárgyai és dokumentumai szintén a gyűjteményünkhöz tartoznak. Az 1990-es évek szerzeménye az emigráns magyar irodalom jeles képviselője, a Veszprémből elszármazott Kutasi Kovács Lajos író több ezres nagyságrendű öröksége. Az egyre jelentősebbé váló gyűjtemény a közelmúltban a Veszprém megyei parasztköltők, Szalóky Károly és Nagy Bálint kézirataival és egyéb dokumentumaival gyarapodott. Újabban a veszprémi kötődésű Széki Patka László költői hagyatékának néhány reprezentáns darabja került a múzeumunkba. A kéziratgyűjteményünk pedig tizenkét Szabó Magda-levéllel gyarapodott, amelyet a nemzetközileg ismert írónő Tungli M. Klárához, a veszprémi költőnőhöz írt.

A gyűjtemény gondozója dr. Pilipkó Erzsébet.