LDM ONLINE 3. szám

2018 / 2. szám - A Laczkó Dezső Múzeum tudományos ismeretterjesztő muzeológiai magazinja

Harmadik számunk két történeti tárgyú írást tartalmaz. Mindkettő a személyes történelem kategóriájába tartozik, az egyik egy napló közlése, a másik pedig interjú.

Dr. Ambrózy Árpád hadbíró I. világháborús naplóját jegyezte le és látta el jegyzetekkel Rainer Pál. Az I. világháború centenáriuma már a negyedik éve ad alkalmat arra, hogy nagyobb figyelem essen az európai történelemnek erre a sokáig háttérbe szorult, de sorsunkat napjainkig meghatározó háborújára. A történelem egy fontos pillanatát élte át dr. Ambrózy, Olaszország Monarchia elleni hadüzenetétek bejelentését és az azt követő támadást, mindezt az olasz partok közelében hadihajón szolgálva. Az olasz hadszíntér számunkra a szárazföldi harcokat jelenti az Isonzó és a Piave mentén, a napló eltér a megszokott sémától, a tengeri hadviselést mutatja be – egy fiatal hadbíró személyes tapasztalataként.

Az I. világháborúval kezdődik a Józsa Tivadarral folytatott interjú is, hiszen a család története ott kezdődött az olasz harctéren. A Pécselyen élő, köztiszteletnek örvendő orvos élete azonban már a 20. századi történelem későbbi eseményeihez kapcsolódik. Bodosi György írói néven jelentős életművet tudhat magáénak az író-költő, az interjúban azonban életének azokról az eseményeiről mesél, amikor a „nagy történelem” részese volt. Barta Tamás még a Laczkó Dezső Múzeum történészeként beszélgetett Józsa Tivadarral.