LDM ONLINE 5. szám

2019 / 2. szám - A Laczkó Dezső Múzeum tudományos ismeretterjesztő muzeológiai magazinja

A Magyar Régészeti és Művészettörténeti Társulat 2018-ban Veszprém megyébe látogatott. Szokás ilyenkor a vendéglátó megyében folyó jelentősebb kutatásokról beszámolni. Ötödik számunk az ebből az alkalomból 2018. május 31-én a Laczkó Dezső Múzeumban tartott konferencia előadásait tartalmazza. Sipos Anna a múzeum épületét tervező jelentős építész, Medgyaszay István tervezői gondolkodását mutatja be a múzeumban található bőséges adattári dokumentáció nyilvánosságra hozásával. A tervezés és építkezés körüli bonyodalmak felvázolása pontos korrajzot ad a századfordulós Veszprémről. Pátkai Ádám rövid ideje dolgozik a veszprémi múzeumban, középkoros régészként jelentős feladatok hárulnak rá. Beszámolója a munka sokrétűségét szemlélteti és azt, hogy kisebb kötelező munkák is hozhatnak érdekes eredményeket, továbbá ízelítőt kapunk megkezdett kutatásokból, melyek eredményei majd később jelennek meg. Csirke Orsolyától ásatási beszámolót kapunk az utóbbi évek legjelentősebb Veszprém megyei ásatásáról, az M8 építését megelőző várpalotai római kori temető feltárásáról. A lelőhely inotai halomsírokként a szakirodalomban jól ismert, a feltárást ennek megfelelően nagy várakozások előzték meg – és az eredmények nem okoztak csalódást. Regenye Judit a Balaton-felvidék neolitikus településhálózatának sajátosságait elemzi.

Simon Annának a veszprémi székesegyház kutatását bemutató előadása később, bővebb terjedelemben fog megjelenni.