LDM ONLINE 6. SZÁM

2020 / 1. szám - A Laczkó Dezső Múzeum tudományos ismeretterjesztő muzeológiai magazinja

LDM ONLINE 6. szám

2020 / 1. szám - A Laczkó Dezső Múzeum tudományos ismeretterjesztő muzeológiai magazinja

 
Hatodik számunk a restaurátoroké. A múzeumi restaurálási munka nagyrészt a gyűjteményekbe bekerülő, vagy kiállításra szánt műtárgyak tisztításából, konzerválásából, restaurálásából áll, ritkábban adódik lehetőség egy-egy kiemelt darabbal való mélyebb foglalkozásra. Most ez utóbbira látunk példákat, restaurátori mestermunkákat. Galambos Csilla egy korábban már többször restaurált, de ismét rossz állapotba került 19. századi dísztál restaurálásáról számol be. Egervári Márta kiállítási célból eredeti formájában használhatóvá tett, valaha Szegedy Rózáé volt hímzett tárcával ismertet meg bennünket. Pálffy Sándor két fémtárgy restaurálását mutatja be, egy vörösréz virágtartó restaurálása kapcsán a réztárgyak készítésének történetébe vezet be, valamint egy gyertyatartóval végzett munkáját írja le. Cziráki Veronika a pápai Esterházy-kastély két kályhájának az összes restaurátor közreműködésével, csapatmunkában végzett felújításán vezet végig. Közös valamennyi írásban az a szemlélet, hogy a restaurálás folyamatának leírásán túl a restaurálandó tárgyak állapotának feltárása nem nélkülözi a tárgytörténet megismerését.
 
 
Tartalom:
 
Galambos Csilla: Orientalista ihletésű áttört tál restaurálása – Conservation of a Pierced-tracery-style Bowl with an Orientalist Inspiration
Egervári Márta: „Arannyal, ezüsttel, színes selyemmel ékített” Kisfaludy Sándor és Szegedy Róza hagyatékából fennmaradt hímzett tárca helyreállításának története
Pálffy Sándor: A Laczkó Dezső Múzeum vörösréz virágtartója
Cziráki Veronika: A pápai Esterházy-kastély két 19. századi aranyozott kályhájának felújítása. A Laczkó Dezső Múzeum restaurátor csapatának egy kiemelkedő munkája
Pálffy Sándor: A Laczkó Dezső Múzeum 20. század eleji gyertyatartójának restaurálása