LDM ONLINE I. szám

2017 / 1. szám - A Laczkó Dezső Múzeum tudományos ismeretterjesztő muzeológiai magazinja

VESZPRÉM MEGYE KŐKORA ÉS RÉZKORA

Veszprém megye területe – különösen a Balaton-felvidék – 8 ezer éve intenzíven lakott vidék, a múltbeli emberi tevékenység nyomai mindenütt megtalálhatók. Lábunk alatt a földben szinte minden lépésnél régészeti leletek szunnyadnak. Megtaláljuk itt a Dunántúlon megjelent legkorábbi földműves közösségek falvait közvetlenül a Balaton partján, aztán a későbbi generációk településeit a felvidék medencéiben és a Séd mentén, a hatalmas veszprémi települést a neolitikum végén, a bakonyi kőbányászok falvait a rézkor hajnalán. A következőkben bemutatjuk Veszprém megye területének kőkori régészeti leleteit, az itt folyt őskori kutatás több mint száz éves történetét. Nincs mód minden Veszprém megyei település régészeti lelőhelyeinek ismertetésére, csak azokat említjük, ahol fontos lelet került elő vagy feltárás történt. Az ismert régészeti lelőhelyek száma ezeknél sokkal nagyobb és minden bizonnyal vannak még bőven a földben rejtőzködő lelőhelyek.

Az őskor a mai ember számára olyan, mint egy idegen ország, de megismerve a régmúltat a történelmünk részévé tehetjük a történelem előttit.