Tájékoztató a Laczkó Dezső Múzeumban alkalmazott műtárgykölcsönzési eljárásról

A Laczkó Dezső Múzeum gyűjteményeiben őrzött műtárgyak kölcsönzése az alábbi jogszabályokon alapul:

  • a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény
  • a muzeális intézményekben őrzött kulturális javak kölcsönzési díjáról, valamint a kijelölési eljárásról szóló 377/2017. (XII. 11.) Korm. rendelet

Hogyan lehet műtárgykölcsönzést elindítani?

A kölcsönzési szándékot írásban kell eljuttatni a Laczkó Dezső Múzeumba. Az írásos dokumentumnak tartalmaznia kell a kölcsönző pontos adatait, a kölcsönzés célját, időtartamát, helyszínét és a kölcsönözni kívánt műtárgyak listáját.

A kölcsönzési kérelemnek minden esetben legalább 2 hónappal a tervezett kölcsönzési idő előtt meg kell érkeznie a Laczkó Dezső Múzeumba. A kölcsönzéshez minden esetben az igazgató írásos engedélye szükséges. Jóváhagyott kérelem esetén a múzeum a kölcsönvevő féllel műtárgykölcsönzési szerződést köt.

A kölcsönvevő az eljárás során a Laczkó Dezső Múzeum által kijelölt kapcsolattartó személlyel egyezteti a további teendőket, bonyolítja a kölcsönzést és a későbbiekben a visszaszállítást.

Kik kölcsönözhetnek műtárgyat?

Elsősorban muzeális intézmények. Nem muzeális intézmények számára csak akkor kölcsönözhet a múzeum műtárgyat, ha a kölcsönzéshez miniszteri hozzájárulást kapott.

A kölcsönzés elbírálása

A kölcsönzési kérelmet az igazgató bírálja el. A bírálat szempontjai: Elutasítja a kérelmet, ha a belföldi nem muzeális-, illetve külföldi intézmény kölcsönzéséhez a miniszter nem járul hozzá vagy a kölcsönzés célja nem megfelelő, illetve amennyiben nem látja biztosítottnak azt, hogy a kölcsönzésben részt vevő kulturális javak megfelelő körülmények közé kerülnek. Elutasíthatja a kérelmet, ha a beérkező kérelem és a kölcsönzés között az előírtnál vagy a szükségesnél kevesebb idő áll rendelkezésre, illetve az anyag mennyisége, állapota, a múzeum egyéb munkálatai nem teszik lehetővé a kölcsönzés előkészítését.  A kölcsönzés elbírálásakor mindenkor a Laczkó Dezső Múzeum érdekeit kell szem előtt tartani.

Szükséges dokumentumok

A műtárgykölcsönzés csakis abban az esetben valósulhat meg, ha a szükséges dokumentumok elkészülnek és aláírásra kerülnek. A Laczkó Dezső Múzeum elkészíti a Műtárgykölcsönzési szerződést, amelyet a kölcsönadó és a kölcsönvevő aláírásával és pecsétjével hitelesít. A szerződés rögzíti a kölcsönzésre vonatkozó pontos adatokat, szabályokat, előírásokat. A szerződéshez csatolt 1. számú melléklet a kölcsönzendő tárgyak fényképes listája, a 2. számú melléklet a kölcsönzendő tárgyakról készült műtárgyvédelmi adatlap. A szerződés megkötése előtt a kölcsönvevő elküldi az általa hitelesen kitöltött Elhelyezési dokumentációt. Ennek hiányában nem lehet szerződést kötni. A dokumentum célja, hogy a kölcsönvevő igazolja azokat a feltételeket, amelyek szükségesek a kölcsönzéshez, s amelyek a műtárgyaknak megfelelő környezetet biztosítanak.

A nem muzeális intézmény számára, illetve külföldre történő kölcsönzés esetén a szerződéshez minisztériumi hozzájárulás szükséges. Ezt minden esetben a Laczkó Dezső Múzeum intézi. Ilyen esetekben a műtárgyak elszállítása csakis a minisztériumi engedély birtokában valósulhat meg.

A kölcsönzési díj és egyéb költségek

A 29/2014 (IV. 10.) EMMI rendelet szerint „az állami tulajdonú kulturális javak állami vagy önkormányzati fenntartású muzeális intézmények közötti, országhatáron belüli kölcsönzése mentes a kölcsönzési díj és a pénzügyi biztosíték megfizetése alól”. Más esetekben a Laczkó Dezső Múzeum kölcsönzési díjat határoz meg. A múzeumnak joga van a kölcsönzéssel kapcsolatos költségekre tekintettel egyéb esetben is díjat meghatározni, az előkészítéssel kapcsolatos csomagolási, szállítási és szállítmányozási, valamint biztosítási (biztonsági) költségek a kölcsönvevőt terhelik.

A Laczkó Dezső Múzeum minden kockázatra kiterjedő, teljes körű műtárgybiztosítást igényelhet a kölcsönkérőtől. Közgyűjtemények, és egyéb, az intézmény által meghatározott helyszínek esetében, viszonossági alapon a biztosítástól az intézmény eltekinthet, amennyiben a bekért épületbiztonsági dokumentáció a megfelelő biztonsági körülményeket garantálja. Ez esetben a kölcsönkérő teljes anyagi felelősséget vállal a kölcsönzött tárgyért.

A kölcsönzés időtartama

A kölcsönzés időtartamát a kölcsönzési szerződés rögzíti, amely legfeljebb 5 év lehet. Ennél hosszabb kölcsönzési szándék esetén az 5 év lejártával hosszabbítási kérelmet kell benyújtania a kölcsönvevőnek. Indokolt esetben a kölcsönzött tárgyakat a Laczkó Dezső Múzeum visszakérheti.

A kölcsönzés kísérése

Amennyiben szükséges a műtárgyak szállításához, installálásához kurír kíséret, ezt a szerződésben rögzíteni kell. Ilyen esetekben a múzeum költségeket számolhat fel a kölcsönvevő terhére. Speciális esetekben a Laczkó Dezső Múzeum a fegyveres biztonsági személyzet kíséretét is előírhatja.

A kölcsönzött műtárgyakra vonatkozó szabályok

A kölcsönzött műtárgyak szállítása előre egyeztetett módon történik. A kölcsönzött műtárgyon semmilyen beavatkozás (restaurálás, tisztítás stb.) nem végezhető a Laczkó Dezső Múzeum engedélye nélkül. A kölcsönzött műtárgyakat a kölcsönzés tárgyától eltérően használni nem szabad. Az ide vonatkozó szükséges szabályokat, előírásokat a kölcsönzési szerződés részletesen tartalmazza.