150 éves a kiegyezés

Tárgyak és dokumentumok a Laczkó Dezső Múzeum gyűjteményéből

Százötven évvel ezelőtt, 1867-ben jött létre az a törvénycsomag, amely 1918-ig, több mint fél évszázadig meghatározta Magyarország és a Habsburg Birodalom együttélésének kereteit. Történelmünk egyik meghatározó fejezete, a dualizmus korszaka nyílt meg ezzel, amely bár nem bizonyult tartósnak, de politikai, gazdasági, társadalmi tekintetben kedvező stabilitást hozott.

Az Osztrák–Magyar Monarchia létrejöttét – mivel az egy jogi aktus volt – kevésbé tudjuk tárgyakban megfogni, így magára a kiegyezésre egy muzeális gyűjtemény elsősorban a fontosabb szereplőkhöz, reprezentatív eseményekhez kapcsolódó tárgyak, dokumentumok bemutatásával tud emlékezni.

A következő összeállítás egy válogatás a Laczkó Dezső Múzeum gyűjteményeiben őrzött tárgyakból, fotókból, dokumentumokból, amelyek kapcsolódnak az uralkodó és Magyarország közötti megegyezéshez. Részben közvetlen lenyomatai és emlékei az országos folyamatoknak, részben a kiegyezés és a dualizmus időszakára jellemző helyi változások kifejezői.

Impresszum
Az összeállítást készítette: Kákonyi Anna
Az érméket válogatta, a militária témájú fotómeghatározásokat pontosította: Rainer Pál
Tárgyfotók: Sárközi Judit
Erzsébet királyné és Ferenc József szobráról készült fotókat Kövesdi Róka Lajos készítette
Grafika: Trexler Judit

Felhasznált irodalom:
Czieger András (szerk.): A kiegyezés. Nemzet és Emlékezet. Budapest, 2004.
Gergely András (szerk.): Magyarország története a 19. században. Budapest, 2005.
Varga Béla (szerk.): Veszprém város lexikona. Veszprém, 2009.

A korszak és a historizmus építészeti stílusának további veszprémi emlékei megtalálhatók az alábbi összeállításban: http://ldm.hu/hu/historizalo-epuletek-veszpremben

Rövidítések

FN – Fotónegatív- és Diatár
IGy – Iparművészeti Gyűjtemény
KGy – Képzőművészeti Gyűjtemény
Num – Numizmatikai Gyűjtemény
TD – Történeti Dokumentumok
TF – Történeti Fotótár
TGy – Történeti Gyűjtemény