Mátyás-kori mindennapok

Veszprémtől Vázsonyig, Pápától Palotáig

560 évvel ezelőtt a Magyar Királyság trónjára került egy mindössze 15 éves fiatal, Hunyadi Mátyás. Édesapja kormányzása alatt már volt lehetősége arra, hogy megtanulja, hogy működik az ország. Milyen nemzetiségek alkotják, milyen hagyományok éltetik. Mekkora szerepe van az egyháznak a magyar és az európai politikában. Ilyen és ehhez hasonló gondolatok között nevelkedett, így nem véletlen, hogy országunk egyik legfényesebb korszaka volt uralkodása.

Életszemlélete újdonságok sokaságával vált színessé a humanizmus, a reneszánsz, a tudományok megismerése révén. Az újabb és újabb vívmányok, új művészeti megoldások, a társadalom átalakult világnézetei mind befolyásolták uralkodói stílusát és annak alakulását uralkodásának 32 évében.

A 15 évesen megválasztott, 21 évesen megkoronázott uralkodó saját testi és lelki fejlődése mellett vezette a Magyar Királyságot a fejlődés útján. Ennek köszönhetően Veszprém megye különböző szegleteiben is találunk nyomokat, melyek uralkodásának idején jöttek létre. Sokszor a mai napig meghatározóak ezek a nyomok. A Laczkó Dezső Múzeum virtuális kiállításán a megye 15. századi képével ismerkedhetnek meg egy-egy helyszín meglátogatásán keresztül.

Impresszum
Mátyás-kori mindennapok Veszprémtől Vázsonyig, Pápától Palotáig

Az összeállítást készítette: Pátkai Ádám Sándor
Fotók: Sárközi Judit, Pátkai Ádám Sándor
Grafika: Trexler Judit
A térképek az 1. katonai felmérésről származnak, elérhető: mapire.eu
Rövidítések:
LDM – Laczkó Dezső Múzeum
R.AD – Régészeti Adattár
RGy – Régészeti Gyűjtemény
MA – Műemléki Adattár
FN – Fotónegatív- és Diatár
TF – Történeti Fotótár