A műtárgyaktól elkülönített raktárban őrzött dokumentumok és fényképek a Laczkó Dezső Múzeum nagyközönség által leggyakrabban kutatott gyűjteményi egységét képezik. Kialakítása az 1950-es években kezdődött, ettől kezdve a múzeum forrásértékű dokumentumai (pl. térképek, kéziratok) és a múzeumi  szakmai dokumentációi (pl. ásatási jelentések)  egyaránt itt kerülnek elhelyezésre.

Legfontosabb gyűjteményei a fotógyűjtemény, a régészeti adattár, a művészettörténeti adattár, a néprajzi és ipartörténeti adattár, a helytörténeti adattár és a céhtörténeti adattár.

Szintén az adattárban tároljuk és tartjuk nyilván az új- és modern kori történeti gyűjtemények papíralapú műtárgyait: okleveleket, családi iratokat, plakátokat, levelezőlapokat stb. Itt kutatható a múzeum több mint száztíz éves történetét dokumentáló iratanyag is.

Az archivális gyűjtemények gondozását a múzeum kutatószolgálata látja el.