I. világháborús fényképgyűjtemény

A múzeum fényképgyűjteményéből közel 800 db származik az I. világháború idejéből.

1903-óta fennálló múzeumunk rendkívül változatos tematikájú történeti fényképgyűjteményében mintegy 1800 db militaria jellegű felvétel is található. Ezekből közel 800 db származik az I. világháború idejéből.

A képek döntő többségét még az eseményekkel párhuzamosan vagy röviddel azokat követően első múzeumigazgatónk, Laczkó Dezső természetrajz, földrajz szakos piarista tanár gyűjtötte az 1912 és 1918 között vezetése alatt álló Veszprémi Piarista Főgimnázium tanulóitól, lévén ekkoriban egyúttal a gimnáziumnak is igazgatója.

A diákok általában a világháborúban katonaként megfordult férfi hozzátartozóik által a legkülönfélébb helyeken megszerzett felvételeket (és esetenként más tárgyakat is) ajándékozták a múzeumnak. A diákok mellett Laczkó egyik rendtársa, Barna Leander is számos felvételt gyűjtött. Sajnos a korabeli szerzeményi naplóba (ma leltárkönyvnek mondanánk) Laczkó rendszerint csak az ajándékozó személyét és az ajándékozás dátumát jegyezte fel, a summás „világháborús fényképek” vagy „5 db háborús felvétel” megjelöléssel. Adós maradt azonban a képek pontos tematikájának megjelölésével. A képek további kisebb hányada az azóta eltelt száz esztendő alatt többnyire véletlenszerűen került begyűjtésre.

Az I. világháború centenáriuma jó alkalmat ad arra, hogy hozzáférhetővé, kutathatóvá tegyük ezt a rendkívül érdekes anyagot. Egyúttal pedig pótoljuk, kiegészítsük mindazt, ami elmaradt eddig, hiszen a hozzáértő szakember sok mindent képes leolvasni magukról a fényképekről is. A katonai egyenruhák, rangjelzések, kitüntetések, felszerelési tárgyak, fegyverek, harceszközök számos információ hordozói, persze tudnunk kell értelmeznünk őket.

A képek többsége terepen készült, jóval kevesebb a műtermi felvétel. Elsősorban az osztrák–magyar haderő katonáiról (döntően a Cs. és Kir. Hadsereg és Haditengerészet, valamint a M. Kir. Honvédség és csak igen elvétve a Cs. Kir. Landwehr tagjairól), és jóformán csak azokról a harcterekről készültek, ahol a Monarchia katonái megfordultak. De találkozhatunk német, orosz és ritkábban olasz, szerb, török katonákkal is. Természetesen időnként megjelennek a katonák hozzátartozói, ismerősei és a háború dúlta vidékek civil lakosai is. Földrajzi megoszlást tekintve vezetnek az orosz (galíciai, orosz-lengyelországi, bukovinai, kárpáti) és az olasz (tiroli, szlovéniai, olaszországi, adriai) harcterek fotói, ritkábban előfordulnak a román és a balkáni (szerb, montenegrói, boszniai) harctér képei is, viszont teljesen hiányoznak a nyugati front és az Európán kívüli csataterek ábrázolásai. A lövészárkok, fedezékek, ágyú- és géppuskaállások, drótakadályok, épebb vagy romos, feldúlt települések, vasútvonalak, hidak, katonatemetők, katonasírok, fogolytáborok, élő és halott katonák, menekülők, hadifoglyok a háború számos arculatát jelenítik meg, hol borzalmasat, hol elviselhetőbbet, néha egy-egy vidám percet is (pl. muzsikáló, bolondozó, tornászó katonák).

Szeretnénk, ha az itt közreadott anyag egyúttal főhajtás lehetne a Nagy Háború valamennyi  halottja előtt, függetlenül attól, hogy melyik nemzet tagjai voltak. Hiszen hibáikkal és erényeikkel együtt is emberek voltak, gyarlók és olykor hősök is. Legyen nekik könnyű a föld!

A fényképgyűjtemény megtekintése itt!