Történeti gyűjteményünk a Veszprémvármegyei Múzeum megalakulása óta gyarapodik. A több, mint 10800 darabot számláló kollekció Veszprém város és a megye múltját megidéző tárgyakból áll, és igen gazdag dokumentum- és fotóanyag kapcsolódik hozzá.

A múzeum első igazgatója, Laczkó Dezső korának történelmi jelentőségű eseményeihez kapcsolódó tárgyakat és iratokat is archiválta az akkor még társult gyűjteményként kezelt anyagban: ez jelentette az első esemény- és politikatörténeti gyűjtést.

Önállóan és szakszerűen kezelt gyűjteménnyé 1968-ban alakult az akkori Bakonyi Múzeum történeti anyaga, amelynek egyik erőssége hamarosan az ipartörténet lett. Számos mesterség – cipész, fodrász, szíjgyártó, könyvkötő, cukrász, késes, asztalos – és iparos teljes szerszám-, dokumentum- és fotóanyaga került a gyűjteménybe, és vált több kiállítás során a nagyközönség számára is láthatóvá. Jelentős szerzeményt képeznek a főúri díszruhák, polgári viseletegyüttesek és lakástextilek, de jellemző tárgycsoportjaink közé tartozik a főként a második világháborúból és a 20. század második feléből származó militáriaanyag is.

A 4690 darabot számláló iparművészeti gyűjtemény alapjait a múzeumalapítást követően ajándékozás útján bekerült tárgyak – 18‒19. századi csipkék és hímzések, kézimunkák, viseleti darabok és kiegészítőik, legyezők, tarsolyok – képezik. Ezt gyarapította jelentős mértékben az 1952/53 folyamán államosított főúri és polgári magángyűjteményekből származó anyag.

Hadtörténeti jelentőségűek a napóleoni háborúk nemesi felkelésének (inszurrekció) zászlói, valamint számos középkori és kora újkori fegyver, de e gyűjteményben tartjuk nyilván az 1848/49-es forradalom és szabadságharc relikviáit is.

A Veszprém megyei kerámia- és üveggyárakból származó tárgyak, a 18‒19. századi álló és fali órák, és a bútorok igen értékes darabjait képezik iparművészeti anyagunknak.

A 2011-es tanulmányi raktár beruházásnak köszönhetően a történeti és iparművészeti gyűjtemény legbecsesebb textiltárgyai és militáriaanyaga látványvitrinekben, a kutatók és érdeklődők számára hozzáférhető módon helyezkednek el.

A gyűjtemény gondozója Rainer Pál történész muzeológus.